REPOZITORIU UPSC

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Consiliere școlară (2)
Didactica artelor și tehnologiilor (2)
Didactica limbii și literaturii române (2)
Didactica matematicii (2)
Didactica științelor (2)
Elaborarea proiectelor educaționale (2)
Evaluarea criterială prin descriptori (2)
Filosofia și axiologia educației (2)
Management în învățământul primar (2)
Metodologia investigației pedagogice (2)