Universitatea Pedagogica de Stat "I. Creanga" din mun. Chisinau: Recent submissions

 • Vasilache, Andrei (2015)
  Acest articol prezintă un şir de idei si reflecţii referitor la unul dintre cele mai dificile procese şi anume, cel de predare si instruire a limbii engleze pentru începători, in deosebi, şi studenţilor la nivel intermediar. ...
 • Tiosa, Iuliana (2015)
  This article is a critical depiction of two important currents in pedagogy: instructive learning and structural learning. The basic principles of each pedagogical current and the opinions of different researchers, who, ...
 • Surugiu, Dorina (2015)
  A special role in the development of intercultural competence at foreign language classes is played by literature. Through text explorations, the student can acknowledge his own culture and learn to understand and respect ...
 • Solcan, Angela (2015)
  La cursul de limbă franceză, atît studenţii, cît şi profesorii, pot fi într-o insecuritate lingvistică. Insecuritatea sau securitatea ţin de raportul pe care îl stabileşte un locutor între propria performanţă verbală şi ...
 • Sofronie, Natalia (2015)
  Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) reprezintă, la momentul actual, un document de politică educațională în domeniul predărilor Limbilor Străine. Printre numeroasele aspecte pe care le cuprinde, găsim ...
 • Smochin, Olga; Tataru, Nina (2015)
  Articolul oferă o prezentare generală a caracteristicilor de bază a personajelor femenine din romanul Jane Eyre de Charlotte Bronte. În baza materialelor autobiografice, în roman este analizată starea interioară a ...
 • Scolnii, Olga (2015)
  A face diferenţa între proverbele si zicalele limbii italiene nu este un lucru usor de depaşit. În mod schematic, putem să afirmăm că într-un proverb distingem un principiu moral şi didactic, o recomandare. O zicală („modo ...
 • Şchiopu, Lucia (2015)
  Existenţialismul este o doctrină filozofică caracterizată printr-o accentuare a individualităţii, propagarea libertăţii individuale şi a subiectivităţii. Sartre evidenţiază crearea unei individualităţi ce se bazează pe: ...
 • Sagoian, Eraneac; Sagoian, A. (2015)
  În acest articol este accentuată importanţa predării pronunţiei şi ortografiei. La fel, sunt evidenţiate tehnici şi metode eficiente de predare a pronunţiei şi a ortografiei pentru a facilita înţelegerea sensului şi ...
 • Rusu, Vasilisa (2015)
  Limba franceză este foarte bogată în nume proprii. Între numele proprii şi cele comune sunt asemănări şi deosebiri, atât din punct de vedere semantic, cât şi sintactic. În limba franceză se întîlnesc o mare varietate de ...
 • Rotaru, Elena (2015)
  Utilizarea corectă a articolului în limba engleză prezintă dificultăţi pentru majoritatea studenţilor care o studiază ca o limbă străină. Chiar şi acele limbi care folosesc articolele, se deosebesc de limba engleză prin ...
 • Puşcaşu, Angela (2015)
  Folosirea noilor tehnologii în predarea unei limbi străine a devenit tot mai populară în ultimul timp. Este bine ştiut faptul că materialele audio-vizuale sunt de mare ajutor în predarea limbii străine. Ele stimulează şi ...
 • Portaresco, Tatiana (2015)
  Creativitatea lexicală nu poate fi înteleasă decât în cadrul teoriei generale a dinamicii limbii, dominată de ideea de schimbare. Înnoirea lexicului se realizează prin intermediul celor două surse: împrumutul şi crearea ...
 • Pleşcenco, Galina (2015)
  Dialogul este un element integral al textului literar. Valoarea contribuţiei sale în dezvoltarea întregului text cu greu poate fi supraestimat. Dialogul posedă coerenţă, deplinătate, expresii succinte, importanţă comunicativă, ...
 • Nicolaev, Eudochia (2015)
  Acest articol vă aduce la cunoştinţă cum metoda jigsaw-ului poate fi adaptată la evaluarea lecturii individuale, la nivel diferit de cunoştinţe ale studenţilor. De asemenea, articolul aduce la cunoştinţă opinii, concluzii ...
 • Mardari, Alina (2015)
  Articolul prezintă o metodă modernă de invaţare a limbii engleze şi de evaluare a cunoştinţelor studenţilor - portofoliul electronic cunoscut sub denumirea e-portfolio. În articol sunt specificaţi factorii ce au contribuit ...
 • Lupaşcu, Liliana (2015)
  Este foarte important să realizăm/învăţăm cât mai devreme importanţa identificării şi folosirii diverselor strategii de învăţare. Unele persoane reuşesc singure să identifice şi să folosească eficient strategiile de învăţare, ...
 • Herţa, Lilia; Golubovschi, Oxana (2015)
  Articolul dat evidenţiază importanţa studierii proverbelor în procesul de însuşire a limbii engleze. Aspectul cultural al proverbelor are un rol important în dezvoltarea competenţelor culturale şi interculturale a studenţilor. ...
 • Grecu, Jana; Grecu, Mircea (2015)
  În acest articol sunt prezentate esenţa didactică şi psihologică a povestei, cât şi funcţiile ei terapeutice în viaţa unui copil. De asemenea, este bine fundamentată importanţa povestei în lupta împotriva consumului de droguri.
 • Grădinari, Galina; Yildiz, Ahmet (2015)
  Creativitatea presupune idei care, uneori, pot fi transformate în activităţi extraordinare desfăşurate în echipe: jocuri, simulări, poezii, activităţi artistice şi culturale. Activităţile de dezvoltare a creativităţii ...