REPOZITORIU UPSC

Grammar Teaching Approaches for Developing Communicative Competence

Show simple item record

dc.contributor.author Babără, Eugenia
dc.contributor.author Taner, Ilgin
dc.contributor.author Usatîi, Larisa
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:02:40Z
dc.date.available 2017-10-25T10:02:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Babără, Eugenia; Taner, Ilgin; Usatîi, Larisa. Grammar Teaching Approaches for Developing Communicative Competence. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. A. VERDEŞ [et al.]: [in vol.]. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 3 (seria 19), p. 98-105. Bibliogr.- 13 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/985
dc.description.abstract Articolul prezent tratează problema învăţării gramaticii limbii engleze prin aplicarea diferitor metode şi procedee pentru dezvoltarea competenţei comunicative. Competenţa comunicativă este definită ca relaţia, legătura şi interacţiunea dintre competenţa gramaticală, adică cunoaşterea regulilor gramaticale şi competenţa sociolingvistică, ori cunoştinţe de utilizare a limbii. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject didactica limbii engleze en_US
dc.subject limba engleza--competente comunicative--dezvoltare en_US
dc.subject didactica limbii engleze--gramatica en_US
dc.title Grammar Teaching Approaches for Developing Communicative Competence en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account