REPOZITORIU UPSC

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei și Informatică

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei și Informatică

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • MOCANU, Liuba (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  The issue of paremias (proverbs, sayings) is studied both by linguists, anthropologists, psychologists, and teachers. The majority of the definitions given converge in considering paremias as forms of literary creation, ...
 • URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul suport este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, prezentul suport se adresează studenților programului de ...
 • HURDUC, Gina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Communication skills are considered a global ability that includes children's communication skills that begin to form from birth and gradually develop throughout life. The development of language and communication ...
 • URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul suport este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, prezentul suport se adresează studenților programului de ...
 • УРСУ, Людмила (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Книга предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования в области Педагогики начального образования, и представляет собой учебное пособие по первой части трехчастного курса Дидактика математики, ...
 • CERGUȚĂ (LEPĂDATU), Andreea-Maria (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  În acest articole sunt elucidate unele aspecte ale procesului educațional de formare socio ecologică, vizează diferite laturi ale dezvoltării personalităţii copilului în vederea responsabilității față de natură în prezent ...
 • SANDU, Mihaela; COJOCARI, Lidia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  În articol este abordat conceptul de sănătate psihofizică, concept complex cu diferite dimensiuni. Bazele sănătății psihofizice se stabilesc în etapele timpurii ale ontogenezei postembrionare, perioadă când are loc o ...
 • CUMPĂNĂȘOIU, Teodor-Sorin (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  În ceea ce privește dezvoltarea copilului, educația este domeniul vital al societății în care trebuie investit permanent, căci scopul fundamental al acesteia constă în transmiterea din generație în generație a tuturor ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia; BRUJA, Carmen-Vasilica (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Learning the rights of the child must go hand in hand with learning the responsibilities associated with these rights. Even if they are in kindergarten and their age does not exceed six years, preschoolers must learn ...
 • VRABIE, Silvia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Problematica tulburărilor de spectru autist prezintă actualitate în contextul schimbărilor la nivelul politicilor survenite în Republica Moldova în ultimii ani. Aceste schimbări exprimă tendința prezentă de mai multe ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia; HÎRȚAN, Ana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Copilăria este o etapă importantă de dezvoltare. Pentru a pregăti copiii pentru viața socială, este esențial ca ei să își însușească valorile necesare în această perioadă. Este una dintre responsabilitățile părinților, ...
 • SIMION, Simion Dănuț (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Familia în societatatea modernă cu toată rezistența venită din partea statului și a bisericii tinde să capete noi dinamici, tinde să se schimbe și mulți cercetători se întreabă pe bună dreptatea încotro ne îndreptăm. ...
 • UNTARU, Ștefania Simona (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu cerințe educative speciale, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea ...
 • CROITOR, Alexei (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Prezenta lucrare analizează drepturile copilului ca drepturi fundamentale ale omului, evoluția acestora în cadrul Convenției Europene a drepturilor omului și jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. Vom ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia; BURCĂ, Anișoara (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Copiii sunt personalități complete care trebuie tratate cu respect și ale căror opinii trebuie luate în considerare, participarea lor la decizii care îi privesc în mod direct fiind fundamentală. Drepturile copilului ...
 • COJOCARI, Lidia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  S-a estimat necesitatea instruirii părinților în abordarea prevenirii agresiunilor sexuale asupra copiilor de vârstă preșcolară, iar pentru abordarea problemelor corespunzătoare cu copiii este important să se respecte ...
 • IORDACHE, Ioana Roxana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Unul din elementele stilului de viață sănătos este regimul alimentar echilibrat. Este cunoscut faptul că primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor sănătoase. În această perioadă, ...
 • OHRIMENCO (BOŢAN), Aliona; CALCAVURA, Nicoleta (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Mediul digital devine din ce în ce mai important în majoritatea aspectelor vieții copiilor. Articolul vine să argumenteze necesitatea respectării dreptului copiilor la educație digitală pe baza standardului internațional ...
 • STOICA (BOLTAȘU), Georgiana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  În articol se abordează importanța educației ecologie a copiilor la etapa actuală. Educația ecologică este vizată drept un proces de recunoaştere a valorilor şi de înțelegere a conceptelor, în aspectul formării și ...
 • ENACHE, Oana Iuliana; HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Educaţia pentru drepturile copilului constituie o necesitate în contextul provocărilor societăţii contemporane. Globalizarea, multilingvismul şi multiculturalismul, polarizarea socioeconomică a membrilor societăţii ...

View more