REPOZITORIU UPSC

Linguistic Vector - a Transitional Prerequisite to a Functional Society

Show simple item record

dc.contributor.author Babâră, Eugenia
dc.contributor.author Tîrsînă, Daniela
dc.date.accessioned 2017-06-27T07:26:11Z
dc.date.available 2017-06-27T07:26:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Babâră, Eugenia; Tîrsînă, Daniela. Linguistic Vector - a Transitional Prerequisite to a Functional Society. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: 75 de ani de la fondare: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN [et al.]: [in vol.]. Chişinău: S. n., 2015 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 2 (seria 17), p. 7-11. Bibliogr.- 8 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/757
dc.description.abstract În materialul prezentat spre publicare, autorii evidențiază importanța competenței comunicative la etapa integrării și globalizării, ca rezultat al semnificației limbii engleze în lume, și sarcinilor de a pregăti specialiști în domeniu pentru a satisface necesitățile comunicative în viața lor. Studierea aspectelor limbii nu constituie un scop în sine, ea se efectuiază din perspectiva practicii raționale și funcționale a limbii, subordonată cerinței de a dezvolta competențele lingvistice în scopuri aplicative. Competența socio-lingvistică are o mare importanță, ea demonstrează capacitatea studentului de a valorifica funcționalitatea limbii de schimb de informație. Competența de comunicare se bazează atât pe cunoștințe de limbă, cît și pe cele socio-culturale necesare de a înțelege și a transmite un mesaj. Deci, accentul trebuie pus pe aspectul funcțional al limbii. Lingviștii susțin că nu există limbă fără comunicare, nici comunicare fără limbă, fără o bună cunoaștere a acesteia. Iată de ce putem vorbi despre o funcție dinamică a limbii. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject competente comunicative en_US
dc.subject didactica limbii engleze en_US
dc.subject limba engleza--competente socio-lingvistice en_US
dc.subject limba engleza--competente comunicative en_US
dc.subject limba engleza--functionare--globalizare en_US
dc.title Linguistic Vector - a Transitional Prerequisite to a Functional Society en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account