REPOZITORIU UPSC

Browsing Publicaţii didactice by Title

Browsing Publicaţii didactice by Title

Sort by: Order: Results:

 • NEAGA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Suportul de față este realizat оn baza curriculumului și are ca obiectiv principal realizarea conexiunii dintre temele fundamentale din domeniul Foneticii, Lexicologiei, Morfologiei și Sintaxei relevante pentru оnsuєirea ...
 • Grati, Aliona (UPS "Ion Creangă", 2013)
  Lucrarea de faţă este concepută în forma notelor de curs şi constituie o introducere în istoria fenomenului literar postmodernist, fiind destinată studenţilor filologi, profesorilor şi cadrelor didactice interesate de o ...
 • STOLETNEAIA, Anna; BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; MOCANU, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela ((F.E.P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Bu masal hem annatma toplumu Gagauz dilini barabar üüreneriz, angısı onnarın dramatizațiyalarını da kaplêêr, diil sade terbiedicilerä, ama analarabobalara da danıșêr. Masalların sade okuması ușakları tekstlerin içindekiliinnän ...
 • Unknown author (Galaţi, 2016)
  Ghid pentru implementarea metodologiei CLIL în învăţământul primar este o lucrare elaborată sub egida Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, în colaborare cu Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău, ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; CUCU, Lucia; PETRENCO, Liuba; ZAVADSCHI, Ala (Tipogr. "Bons Offices", 2014)
  Suportul didactic lasă profesorului multă libertate în gestionarea activităţilor de acest gen, transformându-l din transmiţător de informaţii în animator, antrenor, catalizator, moderator, instructor, ca să ne limităm doar ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; MOCANU, Liuba; MAVRODI, Maria; PETRENCO, Liuba; PAVLIOGLO, Lilia; ZAVADSCHI, Ala (Grafic Design,, 2016)
  Actualul ghid metodologic probează o dată în plus că Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova este în permanentă căutare, pe segmentul instruirii lingvistice a vorbitorilor alolingvi, în pofida faptului că ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; PETRENCO, Liuba; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; STOLETNEAIA, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Culegerea de poezii și cântece cu genericul Învățăm împreună limba română conţine atât versuri ale unor autori cunoscuţi, cât și poezii din folclorul copiilor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lecturarea ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; STOLETNEAIA, Anna; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; BURLACA, Daniela (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  ulegerea de povești, snoave și povestiri cu genericul Învățăm împreună limba română conţine texte adaptate și dramatizările lor și se adresează atât educatorilor, cât și părinţilor. Lectura propriu-zisă a poveștilor ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI. Nivelul A2 este destinat copiilor din Centrele Educaționale din diaspora, care oferă suport didactic părinților și copiilor de vârsta 7-12 ani, doritori să însușească ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; CORNICIUC, Sabina (Tipogr. “Foxtrot”, 2018)
  Manualul ÎNVĂȚĂM LIMBA ROMÂNĂ ÎMPREUNĂ. PRIMII PAȘI deschide oportunități reale de învățare a limbii materne în Centrele Educaționale din diasporă. Este un material didactic inedit și prevede însușirea limbii române la ...
 • DERMENJI, Svetlana (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Lucrarea este alcătuită în concordanţă cu planul de studii, pentru programele: Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină; Educație lingvistică și comunicare interculturală (masterat), al Universității Pedagogice ...
 • DERMENJI, Svetlana (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Lucrarea este alcătuită în concordanță cu planul de studii pentru programele: Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină; Educație lingvistică și comunicare interculturală, ale Universității Pedagogice de Stat Ion ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; STOLETNEAIA, Anna; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2016)
  Noutatea abordării propuse de echipa ANTEM constă tocmai în „coabitarea” celor două instanţe, copilul şi adultul, învăţând împreună, într-o atmosferă prietenoasă, de respect reciproc şi demnitate, în care părinţii nu ...
 • STOLETNEAIA, Anna; BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CUCU, Lucia; ZAVADSCHI, Ala; PETRENCO, Liuba; MOCANU, Liuba; CORNICIUC, Sabina; CROITOR, Anna (F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2016)
  Sizin elinizdä bulunêr bir kiyat, angısının bașarılıı artık onun adından bellidir: „Länka hem Niku üürenerlär gagauz dilini" hem romın dilindä „Niku şi Leanka învaţă limba română”. Bu didaktika materialını diil sade ușaklar ...
 • BARBĂNEAGRĂ, Alexandra; CORNICIUC, Sabina; MOCANU, Liuba; PETRENCO, Liuba; ZAVADSCHI, Ala; PAVLIOGLO, Lilia; MAVRODI, Maria (Chişinău: ANTEM, 2015)
  Bu metodologiya teklifi taa bir kerä gösterer, ani Moldovadan Evropa Pedagogların Millet Birlii devamnı aaraștrmalarıyapêr, ki ușakları bilingvizma tarafundan terbietmää. Butakım, ișin enilii kolaylıklan belliediler kär ...
 • Unknown author (Chişinău: ANTEM, 2010)
  Lucrarea de faţă este concepută ca material didactic destinat adulţilor, alogeni, ce activează în sfera educaţională din Republica Moldova.Este axiomatic faptul că profesorul de astăzi, ca agent al schimbării, ca inginer ...
 • ЦЫМБАЛЮК, Елена (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов филологических факультетов университетов и педагогических вузов, изучающих языкознание. Цель настоящего пособия – изложить наиболее значительные вопросы науки о ...
 • ТОПОР, Габриэлла (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Настоящий материал предлагает учителю необходимую теоретическую информацию для осмысления вопроса о взаимодействии литератур и, опираясь на достижения литературоведения в решении этого вопроса, предоставляет ему материал ...
 • ТОПОР, Габриэлла (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  В дидактических материалах освещаются вопросы, актуальные для педагогической практики словесника, а именно вопросы анализа художественного произведения. Автор выделяет пути анализа литературных произведений в школе («вслед ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account