REPOZITORIU UPSC

Paradigma asigurării calităţii educaţiei, comparativ în statele: Marea Britanie, Franţa, Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Carabet, Natalia
dc.contributor.author Chirilov, Vasile
dc.date.accessioned 2017-06-07T07:36:35Z
dc.date.available 2017-06-07T07:36:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Carabet, Natalia; Chirilov, Vasile. Paradigma asigurării calităţii educaţiei, comparativ în statele: Marea Britanie, Franţa, Republica Moldova. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN, G. TOPOR, A. SOLCAN [et al.]: [in 2 vol.]. Chişinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 2, p. 374-380. Bibliogr.- 6 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/658
dc.description.abstract Article addresses quality of education prescolare in 3 member. It is proposed a comparative analysis of education prescolare. Analysis is based on historical aspects of the laying down of education prescolarilor in the countries referred to. Reference is made to the documents by the State governing the education of the children of gear nursery. Describe some standards of education for the prescolarilor. These specificities are analyzed prescolari children's education. The article speaks about the need for the training of staff for education nursery, front requirements the frames in education nursery. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject invatamant prescolar en_US
dc.subject educatie prescolara--Marea Britanie en_US
dc.subject educatie prescolara--Franta en_US
dc.subject educatie prescolara--Republica Moldova en_US
dc.subject calitatea educatiei--invatamant prescolar--tarile europene en_US
dc.subject calitatea educatiei--invatamant prescolar--Republica Moldova en_US
dc.subject invatamant prescolar--standarde educationale en_US
dc.subject calitatea educatiei--invatamant prescolar--asigurare en_US
dc.title Paradigma asigurării calităţii educaţiei, comparativ în statele: Marea Britanie, Franţa, Republica Moldova en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account