REPOZITORIU UPSC

Consiliere şi educaţia familiei

Show simple item record

dc.contributor.author Cuzneţov, Larisa
dc.contributor.author Calaraş, Carolina
dc.contributor.author Mândâcanu, Virgil
dc.date.accessioned 2017-06-06T06:53:48Z
dc.date.available 2017-06-06T06:53:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Consiliere şi educaţia familiei. Program de masterat. Curricula/Larisa Cuzneţov, Carolina Calaraş, Virgil Mândâcanu [et. al]. Coord. Larisa Cuzneţov; UPS „Ion Creangă” din Chişinău. Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. Chişinău: Primex-com SRL, 2015. 97 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/653
dc.description.abstract Curriculumul reprezintă o ofertă adecvată necesităţilor învăţământului, accesibilă în planul teoriei şi metodologiei educaţiei pentru familie, fiind adresată tuturor categoriilor de educatori, cadre didactice, diriginţi, inclusiv elevilor şi părinţilor. Totodată, lucrarea poate fi valorificată în activitatea de instruire şi de realizare a stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile pedagogice. Absolvenţii acestui program de masterat vor fi cei mai indicaţi pentru realizarea funcţiilor de consiliere a familiei/părinţilor şi elevilor în instituţiile educaţionale, medico-sociale, centrele de plasament pentru copii şi adolescenţi. Formarea iniţială în cadrul programului vizat de masterat profesional va asigura formarea competenţelor de consiliere şi educaţie a familiei/copii şi adulţi; de prevenire a conduitelor abuzive şi deviante; de ajutorare a persoanelor în situaţii de criză. Un accent mare este pus pe pregătirea specialistului-consilier pentru a ajuta familia să-şi re/echilibreze modul de viaţă, axându-se pe normele şi valorile moral-etice. Studiile în cadrul masteratului CEF vor contribui la promovarea valorilor autentice prin implementarea documentelor strategice: • Codul familiei al Republicii Moldova. • Programul Naţional Strategic în domeniul Securităţii demografice al Republicii Moldova (2011-2015). • Programul Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen (2010-2015). • Programul naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale. Programul de masterat este destinat absolvenţilor ciclului I/licenţă din diferite domenii de formare profesională. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Primex com SRL en_US
dc.subject consiliere familiala--curriculum en_US
dc.subject educatie familiala--curriculum--masterat en_US
dc.subject invatamant superior pedagogic--masterat en_US
dc.subject consiliere si educatia familiei en_US
dc.title Consiliere şi educaţia familiei en_US
dc.title.alternative Program de masterat. Curricula en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account