REPOZITORIU UPSC

Consiliere si educatia familiei

Consiliere si educatia familiei

 

Recent Submissions

 • CUZNEȚOV, Larisa; CALARAŞ, Carolina; VACARCIUC, Mariana; SIMCENCO, Irina; RĂILEANU, Olga; POPA, Natalia; MICLEUȘANU, Zinaida (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Lucrarea a fost elaborată de către specialiştii implicaţi în realizarea Programului de Masterat Consilierea şi educaţia familiei. Volumul include Curricula la disciplinele prevăzute în Planul de Învăţământ și Ghidul ...
 • CUZNEȚOV, Larisa; CALARAȘ, Carolina; MÂNDÂCANU, Virgil (Primex com SRL, 2015)
  Curriculumul reprezintă o ofertă adecvată necesităţilor învăţământului, accesibilă în planul teoriei şi metodologiei educaţiei pentru familie, fiind adresată tuturor categoriilor de educatori, cadre didactice, diriginţi, ...
 • CUZNEŢOV, Larisa; CALARAŞ, Carolina; EŢCO, Constantin (Primex com SRL, 2016)
  Lucrarea Consilierea şi educaţia pentru sănătate a familiei. Repere teoretice şi sugestii practice are menirea să familiarizeze tineretul studios și specialiștii din domeniul consilierii copiilor și a familiei cu un şir ...
 • CUZNEŢOV, Larisa; CALARAŞ, Carolina (Primex com SRL, 2015)
  Ghidul reprezintă o ofertă adecvată necesităţilor învăţământului, accesibilă în planul teoriei şi metodologiei educaţiei pentru familie. Lucrarea poate fi valorificată în activitatea de instruire şi de realizare a stagiilor ...
 • CUZNEŢOV, Larisa (Primex-com SRL, 2013)
  Curriculumul reprezintă o ofertă adecvată necesităţilor învăţământului, accesibilă în planul teoriei şi metodologiei educaţiei pentru familie, fiind adresată tuturor categoriilor de educatori, cadre didactice, diriginţi, ...
 • Cuzneţov, Larisa (2015)
  Monografia Consilierea şi educaţia familiei. Introducere în consilierea ontologică complexă a familiei, reprezintă, de fapt, volumul V al Tratatului de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Lucrarea oferă ...
 • CALARAŞ, Carolina (2014)
  Conflictele reprezintă un fenomen uman firesc. Important este ca acest fenomen să se desfăşoare fără a provoca distorsiunu interper- sonale, durere sufletească, distres şi angoasă. Pentru a evita aceste consecinţe ...
 • CUZNEŢOV, Larisa (Tipogr. UPS,,Ion Creangă”, 2017)
  Deschiderea spre cunoașterea și interiorizarea valorilor etern- umane, a explorării noilor educaţii, axarea pe coordonatele, prin- cipiile şi tehnologiile educaţiei permanente; valorificarea partene- riatului educaţional ...
 • Cuzneţov, Larisa (CEP USM, 2013)
  Lucrarea, Filosofia practică a familiei, reprezintă volumul IV al Tratatului de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Am decis să urmez aceeaşi linie strategică şi axă doctrinală: crearea condiţiilor optimale ...

View more