REPOZITORIU UPSC

Views on student-centered learning

Show simple item record

dc.contributor.author Nicolaev, Eudochia
dc.date.accessioned 2017-06-02T07:52:40Z
dc.date.available 2017-06-02T07:52:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nicolaev, Eudochia. Views on student-centered learning. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN, G. TOPOR, A. SOLCAN [et al.]: [in 2 vol.]. Chişinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 2, p. 289-293. Bibliogr.- 10 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/629
dc.description.abstract Acest articol reflectă diferite puncte de vedere ale experimentelor făcute de diferiţi cercetători şi universităţi din Europa şi America. Conţine analize scurte, concluzii şi recomandări. Grupurile de studenţi sunt de diferite nivele, specialităţi si locuri geografice. De asemenea sunt incluse concluzii personale, opinii axate pe practica personală în grupele de la universitate (UPS „Ion Creangă). en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject instruire centrata pe elev en_US
dc.subject pedagogie en_US
dc.subject didactica--instruire centrata pe elev en_US
dc.subject didactica--elevi--instruire activa en_US
dc.title Views on student-centered learning en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account