REPOZITORIU UPSC

Les modalites volitives (désidératives et leurs moyens d expression linguistique)

Show simple item record

dc.contributor.author Guțu, Eugenia
dc.date.accessioned 2017-06-01T12:19:21Z
dc.date.available 2017-06-01T12:19:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Guțu, Eugenia. Les modalites volitives (désidératives et leurs moyens d expression linguistique). In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN, G. TOPOR, A. SOLCAN [et al.]: [in 2 vol.]. Chişinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 2, p. 220-226. Bibliogr.- 7 titl. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/626
dc.description.abstract Majoritatea lingviștilor francezi și români menționează că problema categoriei semantico-funcționale a modalității reprezintă o valoroasă cercetare comparativă a limbilor franceză și română, problemă ce stă în atenția specialiștilor din zilele noastre. Analiza lexico-semantică și lingvistică comparativă a unui mare număr de texte literare conținînd verbul vouloir în limba franceză și a vrea în limba română ne-a permis să conchidem că verbele respective în diferite contexte literare exprimă un întreg arsenal de valori volitive, afective, emotive în ambele limbi de cercetare. en_US
dc.language.iso fr en_US
dc.subject didactica limbii franceze en_US
dc.subject didactica limbii franceze--verbe--analiza lexico-semantica en_US
dc.subject didactica limbii franceze--verbe--analiza lingvistica comparativa en_US
dc.subject lingvistica comparata--limba franceza-limba romana--verbe en_US
dc.title Les modalites volitives (désidératives et leurs moyens d expression linguistique) en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account