REPOZITORIU UPSC

Об одном из способов интерпретации фразеологизмов в двуязычных словарях

Show simple item record

dc.contributor.author Ceban, V.
dc.contributor.author Pesehonova, L.
dc.date.accessioned 2017-05-31T07:23:41Z
dc.date.available 2017-05-31T07:23:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ceban, V.; Pesehonova, L. Об одном из способов интерпретации фразеологизмов в двуязычных словарях. В: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN, G. TOPOR, A. SOLCAN [et al.]: [in 2 vol.]. Chişinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol. 2, с. 119-124. Библиогр.- 8 назв. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/615
dc.description.abstract În dicționarele bilingve deseori frazeologismele limbii A sunt redate de un cuvînt din limba B. Acest mod de interpretare denaturează sensul lexical al idiomului. Dacă în limba B nu există un idiom echivalent, în dicționar trebuie de prezentat o descriere a sensului lexical al idiomului dat. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.subject lingvistica en_US
dc.subject lingvistica comparata--frazeologisme--dictionare en_US
dc.subject lingvistica--frazeologie--traducere en_US
dc.subject lexicografie--frazeologisme--dictionare en_US
dc.subject lingvistica--idiome--traducere en_US
dc.subject traductologie--frazeologisme--lexicografie en_US
dc.title Об одном из способов интерпретации фразеологизмов в двуязычных словарях en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account