REPOZITORIU UPSC

Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie

Show simple item record

dc.contributor.author Covaci, Mihai
dc.contributor.author Jelescu, Petru
dc.date.accessioned 2017-04-20T09:04:34Z
dc.date.available 2017-04-20T09:04:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Covaci, Mihai; Jelescu, Petru. Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie = Remediation of Learning Styles and Types of Intelligence at the Students of the Faculty of Psychology. In: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. 2017. № 1(46). P. 3-14. Bibliogr.: p. 13 en_US
dc.identifier.issn 1857-4432
dc.identifier.issn 1857-0224
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/585
dc.description În articol sunt expuse succint rezultatele experimentului constatativ, în baza căruia, timp de un semestru, au fost organizate și desfășurate experimentul formativ și de control cu referire la remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie. Experimentul formativ a avut la temelie predominanța paradigmei constructiviste conexată cu paradigma cognitivistă e-Learning. Au fost aplicate opt sinteze de tehnici adaptive, preconizate să dezvolte 3 caracteristici ale stilurilor de învățare și 3 tipuri de capacități de raționalizare sau inteligențe: tehnici axate pe dezvoltarea reflexivității, teoretizărilor și pragmatismului. Utilizând indicele d – Cohen, s-a constatat că la stilurile Reflexiv, Teoretician, Pragmatic (din cadrul modelului Honey-Mumford) și la Experiența concretă (din cadrul modelului Kolb) s-au obținut efecte mari ale indicelui d. La stilurile Conceptualizarea abstractă, Observația reflectată (Kolb), sub-scalele 3.Procesare concretă, 4. Autoreglarea proceselor, rezultatelor și conținutului învățării (Vermunt) și la Inteligența intra-personală (Gardner) au fost înregistrate efecte de nivel mediu. Rezultate de nivel mic au fost obținute la 1.b) Procesare critică, inteligența inter-personală și Inteligența verbal-lingvistică. Astfel, programul formativ a fost validat. en_US
dc.description.abstract The article succinctly expose results of ascertaining experiment, the basis of which, for a semester, were organized and conducted formative and monitoring experiment with reference to remediation of learning styles and types of intelligence at students from the Faculty of Psychology. The formative experiment was founded on the predominance of cognitive constructivist paradigm joined with e-Learning paradigm. Eight synthesis of adaptive techniques were applied, intended to develop three characteristics of learning styles and three different type of rationalization or intelligence: techniques focused on developing reflexivity, theorizing and pragmatism. Calculate the Cohen's d effect, it has been found that the styles Reflector, Theorist, Pragmatist (within Honey-Mumford model) and on the Concrete experience (within the model Kolb) was obtained great effect the Cohen's d. The styles Reflective observation, Abstract conceptualization (Kolb), sub-scales 3. Concreteprocessing, 4. Self-regulation of processes, results and content of learning (Vermunt) and Intra-personal intelligence (Gardner) were recorded mid-level the Cohen's d effects. Low level results were obtained at 1b) Critical processing, Inter-personal intelligence and Verbal-linguistic intelligence. Thus, the formative program has been validated. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject psihologie en_US
dc.subject psihologie pedagogica--studenti--activitate de invatare en_US
dc.subject psihologia studentului--activitate de invatare--tipuri de inteligenta en_US
dc.subject psihologia studentului--stiluri de invatare--tipuri de inteligenta en_US
dc.title Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie en_US
dc.title.alternative Remediation of Learning Styles and Types of Intelligence at the Students of the Faculty of Psychology en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account