REPOZITORIU UPSC

Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior

Show simple item record

dc.contributor.author Ciobanu, Adriana
dc.contributor.author Pârvan, Mariana
dc.date.accessioned 2016-12-08T11:42:13Z
dc.date.available 2016-12-08T11:42:13Z
dc.date.issued 2016-02
dc.identifier.citation Ciobanu, Adriana; Pârvan, Mariana. Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior. In: Revista de Ştiinţe Socioumane. 2016. Nr. 2. P. 22-27 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/403
dc.description În vederea pregătirii studenților pentru societatea UE din ce în ce mai mult bazată pe cunoaştere, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior li se solicită să dezvolte la studenți o nouă serie de abilităţi, ceea ce necesită adesea noi metode de predare. În plus, există o cerere crescândă pentru profesori de a preda în grupe care au studenți de culturi şi limbi materne diverse, cu niveluri diferite de competenţe şi mai cu seamă studenți cu dizabilități. Toate acestea pun problema dezvoltării unui curriculum de formare iniţială a profesorilor din instituțiile de învățământ superior care să sprijine formarea acestor deprinderi pedagogice moderne de educație incluzivă, să fie în concordanţă cu direcţiile noi în care se îndreaptă învăţământul superior. en_US
dc.description.abstract In order to prepare students for EU society more and more increasingly based on knowledge, the teachers of higher educational institutions are required to develop student’s a new set of skills, which often require new teaching methods. Moreover there is an increasing demand for teachers to teach in groups of students who have different native languages and cultures, with different levels of skills and especially students with disabilities. All of these put the issue of development a curriculum for initial teacher training in higher education institutions, to support the formation of these modern pedagogical skills of inclusive education, to be consistent with the new directions in which higher education is headed. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject psihopedagogie speciala en_US
dc.subject psihopedagogie speciala--studenti cu dizabilitati en_US
dc.subject studenti cu dizabilitati--integrare--invatamant superior en_US
dc.subject educatie incluziva--studenti cu dizabilitati--invatamant superior en_US
dc.subject invatamant superior--cadre didactice--competente psihopedagogice en_US
dc.title Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account