REPOZITORIU UPSC

Noutatea, valoarea științifică și practică în cercetările pedagogice

Show simple item record

dc.contributor.author PANICO, Vasile
dc.date.accessioned 2023-01-18T08:14:34Z
dc.date.available 2023-01-18T08:14:34Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation PANICO, Vasile. Noutatea, valoarea științifică și practică în cercetările pedagogice. În : Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”, 1-2 octombrie [2022]. Chişinău: CEP UPSC, 2022, vol. 2, pp. 99-106. ISBN 978-9975-46-669-1 ; ISBN 978-9975-46-671-4 (Vol. 2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-669-1
dc.identifier.isbn 978-9975-46-671-4
dc.identifier.uri http://dir.upsc.md:8080/xmlui/123456789/3894
dc.description În lucrare se examinează și se caracterizează relațiile dintre noutatea, valoarea științifică și practică a cercetării. O atenție specifică se acordă criteriilor de evaluare a produselor cercetării. Criteriile evaluării noutății științifice sunt: concretizarea, completarea și transformarea. Vloarea științifică se caracterizează prin următoarele criterii: perspectivitatea dovada/argumentarea și conceptualizarea. Criteriile valorii practice denotă faptul, că noutatea și valoarea științifică influiențează binefic asupra procesului educațional. În lucrare se examinează limetele de aplicare a produselor cercetărilor pedagogice. en_US
dc.description.abstract The article looks at and characterizes the relationships between novelty, scientific value, and practical value of research. Particular attention is paid to the criteria for assessing research products. The criteria for assessing scientific newness are concretization, completion, and transformation. Scientific knowledge is characterized by the following criteria: prospective evidence/argument and conceptualization. The practicality criteria indicate that novelty and scientific value have a beneficial influence on the educational process. The paper explores the limitations of the application of educational research products. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Scientific novelty en_US
dc.subject Theoretical value of research en_US
dc.subject Practical value of research en_US
dc.subject Evaluation criteria of research products en_US
dc.subject Limits of application of research products en_US
dc.subject Noutatea științifică en_US
dc.subject Valoarea teoretică cercetării en_US
dc.subject Valoarea practică a cercetării en_US
dc.subject Criteriile de evaluare a produselor cercetării en_US
dc.subject Limetele de aplicare a produselor cercetării en_US
dc.title Noutatea, valoarea științifică și practică în cercetările pedagogice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 2022
    1-2 octombrie, Chişinău

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account