REPOZITORIU UPSC

Studiul DFT a descriptorilor de reactivitate pentru acizii o-, m- și p-aminobenzoic

Show simple item record

dc.contributor.author ARSENE, Ion
dc.contributor.author PURCEL, Viorica
dc.date.accessioned 2023-01-11T11:20:40Z
dc.date.available 2023-01-11T11:20:40Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation ARSENE, Ion, PURCEL, Viorica. Studiul DFT a descriptorilor de reactivitate pentru acizii o-, m- și p-aminobenzoic. În : Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”, 1-2 octombrie [2022]. Chişinău: CEP UPSC, 2022, vol. 1, pp. 42-49. ISBN 978-9975-46-669-1 ; ISBN 978-9975-46-670-7 (Vol. 1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-669-1
dc.identifier.isbn 978-9975-46-670-7
dc.identifier.uri http://dir.upsc.md:8080/xmlui/123456789/3833
dc.description S-au utilizat calcule teoretice DFT pentru studiul acizilor o-, m- și p-aminobenzoici, optimizânduse structurile geometrice, cu determinarea stabilității termodinamice ale compușilor studiați. Valoarea variației pentru orbitalii de frontieră HOMO-LUMO atât în fază gazoasă cât și în solvent dă posibilitatea de a determina unii descriptori de reactivitate. Calculând descriptorii de energie și stabilitatea conformerilor studiați se vede o corelare strânsă. De asemenea în urma investigațiilor se poate conclude că cel mai stabil izomer al aminoacidului studiat este acidul o-aminobenzoic, cu energia de stabilizare de 4,08 kcal/mol. en_US
dc.description.abstract Theoretical DFT calculations were used for the study of o-, m- and p-aminobenzoic acids, optimizing the geometric structures, and determining the thermodynamic stability of the studied compounds. The value of the variation for the frontier HOMO-LUMO orbitals both in the gas phase and in the solvent gives the possibility to determine some reactivity descriptors. Calculating the energy and stability descriptors of the studied conformers shows a close correlation. Also, following the investigations, it can be concluded that the most stable isomer of the studied amino acid is o-aminobenzoic acid, with the stabilization energy of 4,08 kcal/mol. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Theoretical calculations en_US
dc.subject Energy descriptors en_US
dc.subject DFT en_US
dc.subject Energy stability en_US
dc.subject Solvent en_US
dc.subject Molecular orbitals en_US
dc.subject Calcule teoretice en_US
dc.subject Descriptori de energie en_US
dc.subject Stabilitate energetică en_US
dc.subject Solvent en_US
dc.subject Orbitali moleculari en_US
dc.title Studiul DFT a descriptorilor de reactivitate pentru acizii o-, m- și p-aminobenzoic en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 2022
    1-2 octombrie, Chişinău

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account