REPOZITORIU UPSC

Fişele disciplinelor programelor de studii la Facultatea de filologie, specialitate: 141.08.02/141.09.04 Limba şi literatura rusă şi engleză (Învăţământ cu frecvenţă la zi)/ 141.08.02 Limba şi literatura rusă (Învăţământ cu frecvenţă redusă)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-24T09:07:23Z
dc.date.available 2016-11-24T09:07:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Fişele disciplinelor programelor de studii la Facultatea de filologie, specialitate: 141.08.02/141.09.04 Limba şi literatura rusă şi engleză (Învăţământ cu frecvenţă la zi)/ 141.08.02 Limba şi literatura rusă (Învăţământ cu frecvenţă redusă)/ Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Facultatea de Filologie. Chişinău, 2016. 171 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/362
dc.description.abstract Descrieri succinte a integrării cursului în Programul de studi la Facultatea de Filologie, specialitatii: 141.08.02/141.09.04 Limba şi literatura rusă şi engleză (Învăţământ cu frecvenţă la zi), 141.08.02 Limba şi literatura rusă (Învăţământ cu frecvenţă redusă) en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.subject didactica limbii ruse--invatamant superior filologic en_US
dc.subject limba rusa en_US
dc.subject stiinte ale educatiei en_US
dc.subject psihologie generala en_US
dc.subject lingvistica generala--predare-invatare--invatamant superior en_US
dc.subject teorie literara--predare-invatare--invatamant superior en_US
dc.subject limba romana pentru alolingvi en_US
dc.subject limba rusa contemporana en_US
dc.subject limba engleza--comunicare--competente en_US
dc.subject didactica limbii engleze--invatamant superior en_US
dc.subject didactica generala en_US
dc.subject psihologia dezvoltarii en_US
dc.subject profesor de limba rusa--pregatire profesionala en_US
dc.subject profesor de limba rusa--compentente informationale--formare en_US
dc.subject literatura universala--predare-invatare--invatamant superior filologic en_US
dc.subject literatura universala, istoria en_US
dc.subject folclorul rus en_US
dc.subject limba rusa--morfologie en_US
dc.subject limba engleza--comunicare--strategii en_US
dc.subject proiectare educationala en_US
dc.subject psihologia educatiei en_US
dc.subject limba rusa--comunicare--competente en_US
dc.subject lingvistica slavona en_US
dc.subject literatura rusa, istoria--sec. XVIII en_US
dc.subject stiinte politice--predare-invatare--invatamant superior en_US
dc.subject cultura universala, istoria en_US
dc.subject cultura europeana, istoria en_US
dc.subject didactica literaturii ruse en_US
dc.subject limba rusa--sintaxa en_US
dc.subject literatura rusa, istoria--sec. XIX en_US
dc.subject limba rusa--ortografie en_US
dc.subject limba rusa--formarea cuvintelor en_US
dc.subject literatura rusa--roman--particularitati en_US
dc.subject literatura rusa--poezie en_US
dc.subject literatura rusa, istoria--sec. XX en_US
dc.subject limba rusa literara, istoria en_US
dc.subject limba rusa--gramatica istorica en_US
dc.subject limba rusa--stilistica en_US
dc.subject limba engleza--cultura engleza en_US
dc.subject etica pedagogica en_US
dc.subject teoria literaturii en_US
dc.subject critica literara rusa en_US
dc.subject literatura rusa contemporana en_US
dc.subject literatura pentru copii en_US
dc.subject traducere--metode en_US
dc.subject limba rusa--scriere creativa en_US
dc.subject analiza textului literar--predare-invatare--invatamant superior filologic en_US
dc.title Fişele disciplinelor programelor de studii la Facultatea de filologie, specialitate: 141.08.02/141.09.04 Limba şi literatura rusă şi engleză (Învăţământ cu frecvenţă la zi)/ 141.08.02 Limba şi literatura rusă (Învăţământ cu frecvenţă redusă) en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account