REPOZITORIU UPSC

Dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală a școlarului mic prin intermediul jocului de masă

Show simple item record

dc.contributor.author GHIȚOIU, Daniela
dc.date.accessioned 2022-03-01T17:09:25Z
dc.date.available 2022-03-01T17:09:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation GHIȚOIU Daniela. Dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală a școlarului mic prin intermediul jocului de masă. In : Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului : Culegere de articole ale conferinţei naţionale ştiinţifice cu participare internaţională (NSCIP), 27 noiembrie 2020, Chişinău. Chişinău : Garomont-Studio, 2021, pp. 158-164. ISBN 978-9975-3461-1-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3461-1-5.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2905
dc.description Jocul definește copilăria! Prin joc transmitem emoții, învățăm valori, ne dezvoltăm comunicarea, socializăm, ne abilităm pentru viață. Mai specific, jocul de masă, dezvoltă la copil răbdarea, concentrarea, gândirea strategică și anticipativă, memoria; ajută copilul să învețe să adreseze întrebări inteligente, să își dezvolte mai ușor motivația intrinsecă. Jocul de masă sau „board game-ul” sau jocul de societate, în diferitele lui forme antrenează toate procesele psihice ale omului și orientează spre comportamente dezirabile. Școala are un rol definitoriu în educația copiilor și este constantă în creșterea lor. Implementarea unor opționale de board games în școli, credem că va aduce schimbări semnificative în dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală a școlarului mic. Copilul va învăța că există situații când trebuie să aștepte, copilul va învăța că lucrurile nu vin de-a gata, ci trebuiesc construite cu răbdare, copilul va învăța să îi accepte pe ceilalți, sau că nu de fiecare dată lucrurile ies cum ne dorim, va învăța să lucreze în echipă, își va exersa atenția, memoria, tipurile gândirii, motivația, etc. en_US
dc.description.abstract Games define childhood. Through games, we transmit emotions, learn values, develop our communication skills, we socialize and prepare ourselves for life. More specifically, board games develop patience, concentration, strategic thinking, anticipation abilities and the memory within children; they improve critical thinking and the intrinsic motivation. Board games, or society games, train all psychic processes and give space for desirable behaviors. School has a definite role in the education of children and appears constantly in their growth. By implementing optional classes of board games in schools, we believe that significant changes in the psychological, emotional and behavioral development of the small pupil can be made. Children will learn that there are situations when they need to wait, to have patience in order to build, to accept the others, to train their attention, memory, types of thinking, motivation, etc. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject E-didactics en_US
dc.subject E-learning en_US
dc.subject E-teaching en_US
dc.subject Student centered learning en_US
dc.subject E-didactică en_US
dc.subject Învățare mediată electronic en_US
dc.subject E-predare en_US
dc.subject Învățare centrată pe student/elev en_US
dc.title Dezvoltarea psiho-emoțională și comportamentală a școlarului mic prin intermediul jocului de masă en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account