REPOZITORIU UPSC

Asistenţa socială a persoanelor dependente : Suport de curs

Show simple item record

dc.contributor.author CARATA, Dumitru
dc.date.accessioned 2022-02-21T13:38:14Z
dc.date.available 2022-02-21T13:38:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation CARATA, Dumitru. Asistenţa socială a persoanelor dependente : Suport de curs / / Univ. Pedagogică "Ion Creangă", Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra Asistenţă socială. Chişinău : Tipogr. UPS "I.Creangă", 2010. 143 p. ISBN 978-9975-46-060-6 en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-060-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2839
dc.description.abstract Potrivit definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, folosirea excesivă continuă sau sporadică a drogurilor, incompatibilă sau fără nici o legătură cu practica medicală, este considerată drept consum sau abuz. Drogurile pot fi folosite de indivizi în mod: - excepţional, constituind în sine operaţiunea propriu-zisă de a încerca o dată sau de mai multe ori un drog, fără a continua această practică; - ocazional, folosirea drogurilor în formă intermitentă, fără a se ajunge până la dependenţă fizică şi psihică; - episodic, folosirea drogurilor într-o anumită împrejurare; - sistematic, folosirea drogurilor caracterizată de apariţia şi crearea dependenţei. Comitetul de experţi al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a stabilit, în anul 1964, elementul comun – starea de dependenţă, care caracterizează abuzul de droguri, recomandând înlocuirea termenilor de ,,toxicomanie” şi ,,obişnuinţă” cu acel de ,,dependenţă”. Dependenţa este o formă de consum voluntar, abuziv, periodic sau cronic de substanţe care generează dependenţă, dăunătoare atât individului, cât şi societăţii, fără a avea la bază o motivaţie medicală, spre deosebire de farmacodependenţele lasice, legitime, care sunt de origine terapeutică sau paramedicală. Din punct de vedere farmacologic, conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a sănătăţii, prin dependenţă trebuie să înţelegem ,,starea psihică sau fizică ce rezultă din interacţiunea unui organism şi a unui medicament, caracterizată prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite totdeauna de nevoia de a lua substanţa în mod continuu sau periodic pentru a-i resimţi efectele sale psihice şi uneori pentru a evita suferinţele”.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Narcomania en_US
dc.subject Tabagismul en_US
dc.subject Alcoolismul en_US
dc.subject Persoane dependente de drog en_US
dc.subject Dependenţă alimentară en_US
dc.subject Dependenţă de preparate farmacologice en_US
dc.title Asistenţa socială a persoanelor dependente : Suport de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account