REPOZITORIU UPSC

Профессиональные навыки для будущего дизайнера: тайм-менеджмент, презентации, навыки письменной речи

Show simple item record

dc.contributor.author POSTOLACHE, Ana-Maria
dc.date.accessioned 2022-02-07T12:58:31Z
dc.date.available 2022-02-07T12:58:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation POSTOLACHE, Ana-Maria. Профессиональные навыки для будущего дизайнера: тайм-менеджмент, презентации, навыки письменной речи. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului : Materialele conferinței științifice internaționale cu participare internaţională, 26 martie 2021, Seria 23; Tipogr. UPS "Ion Creangă", Chișinău, 2021, Vol. 1. pp. 245-249. ISBN 978-9975-46-559-5. ISBN 978-9975-46-560-1 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-559-5
dc.identifier.isbn 978-9975-46-560-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2753
dc.description Acest articol atinge tema importanței unor abilități profesionale precum managementul timpului, importanța prezentărilor și capacitatea de a conduce un dialog în mod competent. Conexiunea acestor abilități practice, talente și abilități profesionale îi ajută pe designeri cu gândire independentă să distribuie corect sarcini și să rezolve cele mai complexe probleme. Organizat și disciplinat, competent și capabil să-și prezinte în mod corespunzător proiectul și să-și apere propriile idei, indiferent dacă este un designer angajat sau un freelancer care lucrează acasă, va fi mereu apreciat și reușit în cariera sa. en_US
dc.description.abstract This article touches the importance of professional skills such as time management, the importance of presentations and the ability to lead a dialogue competently. The connection of these practical skills, talents and professional skills helps independent thinking designers to distribute correctly their tasks and solve the most complex problems in the field of design. Organized and disciplined, competent and able to present properly his project and defend his own ideas, whether he is an employed designer or a freelancer working from home, he will always be appreciated and successful in his career. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Professional skills en_US
dc.subject Time-management en_US
dc.subject Strategy en_US
dc.subject Presentation en_US
dc.subject Documentation en_US
dc.subject Competențe en_US
dc.subject Strategie en_US
dc.subject Prezentare en_US
dc.subject Documentare en_US
dc.title Профессиональные навыки для будущего дизайнера: тайм-менеджмент, презентации, навыки письменной речи en_US
dc.title.alternative Professional skills for a future designer: time-management, presentations, writing skills en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account