Publicaţii didactice: Recent submissions

 • TELEMAN, Angela (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Debutul școlar al copilului constituie o treaptă în dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială. Trecerea dată se realizează sub impactul maturizării unor premise psihice, cât și sociale: dezvoltarea motivațională, ...
 • POPA, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Lucrarea se adresează studenților programelor de studii superioare de licență în domeniul de formare profesională Pedagogie în învățământul primar a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și reprezintă ...
 • POPA, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Prezentul compendiu se adresează studenților programelor de studii superioare de licență în domeniul de formare profesională Pedagogie în învățământul primar, dar va fi util și învățătorilor practicieni interesați de propria ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana; POPA, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Ghidul de față se adresează masteranzilor în domeniul profesional de studii Pedagogie în Învățământul Primar și oferă suport de formare în cadrul disciplinelor Consiliere educațională, Consiliere școlară, Managementul ...
 • COJOCARU, Victoria; CARA, Angela; GOLUBIȚCHI, Silvia (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2022)
  Relevanţa ghidului metodologic constă în reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare în învățământul general, în contextul conceptului de competenţă şcolară, în scopul gestionării şi asigurării calităţii, reliefând ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Suportul de curs Managementul clasei de elevi are scopul de formare a sistemului de competențe profesionale care permite absolvenților să activeze ca specialişti în pedagogia învăţământului primar, în condiţii de competitivitate ...
 • DUBINEANSCHI, Tatiana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Prezenta culegere poate fi folosită prin abordare creativă şi situaţională, prin valorificarea diverselor strategii didactice specifice învăţământului universitar modern
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana; URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2013)
  Lucrarea se adresează studenților specialității Pedagogia învățămîntului primar și constituie un suport didactic pentru cursul opțional "Teoria şi metodologia activităţilor extracurriculare", dar va fi utilă tuturor celor ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana; URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2013)
  Lucrarea se adresează studenţilor masteranzi specialităţii Management în învăţămîntul primar în vederea abilitării viitorilor manageri şcolari în conceperea şi derularea activităţilor de educaţie ambientală ca modalităţi ...
 • SILISTRARU, Nicolae; GOLUBIȚCHI, Silvia (Universitatea de Stat din Tiraspol, 2013)
  Ghidul este conceput ca o lucrare metodologică şi este destinat celor care profesează cariera didactică, să fie în măsură să cunoască, să înţeleagă şi să aplice metodologiile moderne ale educaţiei, axate pe teoriile ...
 • RUSULEAC, Tatiana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2013)
  Lucrarea se adresează studenților specialității Pedagogia învățămîntului primar și constituie un suport didactic pentru cursul opțional „Matematică distractivă”, dar va fi utilă tuturor celor interesați de instruirea ...
 • URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul suport este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, prezentul suport se adresează studenților programului de ...
 • URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul suport este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău, prezentul suport se adresează studenților programului de ...
 • УРСУ, Людмила (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Книга предназначена для студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования в области Педагогики начального образования, и представляет собой учебное пособие по первой части трехчастного курса Дидактика математики, ...
 • URSU, Ludmila; CECOI, Vasile (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2004)
  Lucrarea se adresează studenţilor universităţilor pedagogice, specialitatea Pedagogia Învăţămîntului Primar, precum şi învăţătorilor care vor să-şi aprofundeze şi dezvolte bagajul metodologic.
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana; URSU, Ludmila (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2015)
  Prezenta ediție apare în cadrul Proiectului Un start bun în viață pentru copiii din mediul rural din Moldova, implementat de Programul Educațional Pas cu Pas cu susținerea Fundației LED (Liechtenstein Development Service).
 • URSU, Ludmila; GOLUBOVSCHI, Oxana; DUBINEANSCHI, Tatiana; BALTAG, Veronica (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Prezentul suport se adresează studenților programului de studii superioare de licență Pedagogie în învățământul primar și Limba engleză și reprezintă un produs curricular de reper pentru stagiile de practică pedagogică nr. ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Caietul pentru studiul individual - Consiliere educațională, este elaborat pentru cursul: Consiliere educațională, în corespundere cu programul de formare profesională inițială a studenților Facultăților Pedagogie, Științe ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Caietul studiului individual al studentului- Managementul grupului de copii, este elaborat în corespundere cu programul de formare profesională inițială a studenților Facultăților Pedagogie, Științe ale Educației, Program ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Lucrarea este destinată studenţilor facultăților Pedagogie, Științe ale Educației, Program de studiu- Pedagogie preșcolară (ciclul I licență și II masterat), managerilor, educatorilor din IET, părinților etc.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account