REPOZITORIU UPSC

Browsing Publicaţii didactice by Title

Browsing Publicaţii didactice by Title

Sort by: Order: Results:

 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  Scopul acestui Ghid metodologic – dezvoltarea/extinderea abilităților viitoarelor/actualelor cadre didcatice, cu referire la modalitățile de valorificare a procesului de predare-învățare la disciplina școlară DP în clasele ...
 • VÎRLAN, Maria (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2023)
  O mare importanță în dezvoltarea psihică și personalității preadolescentului o are comunicarea cu semenii. Prin procesul de comunicare se dezvoltă toate formațiunile psihologice noi ale preadolescenților. Comunicarea cu ...
 • CARABET, Natalia; GÎNJU, Stela; HAHEU, Efrosinia (Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2010)
 • GÎNJU, Stela (Garamond-Studio, 2009)
 • GÎNJU, Stela; CARABET, Natalia; HAHEU, Efrosinia (Garomont, 2012)
 • GÎNJU, Stela (2009)
  În urma unor statistici s-a constat că noi, oamenii, putem să memorizăm 10 % din ceea ce citim, 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem, 50% din ceea ce vedem şi auzim, 70% din ceea ce spunem singuri, 90 % din ceea ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2021)
  Lucrarea este elaborată în conformitate cu curriculumul universitar actual. Modulul Activități curriculare și extracurriculare în învățământul primar este format din două unități de curs de specialitate care asigură un ...
 • COJOCARI, Lidia (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2016)
  Disciplina universitară Anatomia, fiziologia şi igiena copiilor este o disciplină integrată, cu un conţinut complex. Prezenta lucrare este destinată studenţilor care fac studii la facultatea Pedagogie, programul de studii ...
 • VITCOVSCHII, Ala (Tipogr UPS „I.Creangă”, 2015)
  Lucrarea se adresează studenților specialității Pedagogia învățămîntului primar și constituie un suport didactic pentru cursurile Educație tehnologică (curs practic) și Didactica educației tehnologice.
 • MICLEUŞANU, Zinaida; CUZNEȚOV, Larisa (2015)
 • MICLEUŞANU, Zinaida; CUZNEȚOV, Larisa (Primex com SRL, 2015)
  Ghidul metodologic la disciplina Bazele consilierii reprezintă un îndrumar cu caracter teoretico-aplicativ destinat studenţilor de la ciclul I/ Licenţă. Disciplina respectivă este axată pe dezvoltarea studenţilor ...
 • CUZNEȚOV, Larisa; CALARAȘ, Carolina; SIMCENCO, Irina; RAILEANU, Olga (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
 • CALARAȘ, Carolina (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2014)
 • CARABET, Natalia (Tipografia UPS "Ion Creanga", 2016)
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Caietul pentru studiul individual - Consiliere educațională, este elaborat pentru cursul: Consiliere educațională, în corespundere cu programul de formare profesională inițială a studenților Facultăților Pedagogie, Științe ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Cursul „Consiliere educațională” cuprinde un pachet de 7 unităţi delimitate în consens cu cerinţele înaintate al Profilului calificării și Concepției formării specialistului. Temele cuprind probleme ce ţin de abordarea ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2024)
  Consilierea educaţională reprezintă procesul de orientare – învăţare – care se adresează subiecţilor educaţionali (elevi, studenţi, adulţi care învaţă), ca şi partenerilor educaţionali ai acestora (părinţi, profesori, ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (2012)
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Cursul „Consiliere educațională” cuprinde un pachet de 7 unităţi delimitate în consens cu cerinţele înaintate al Profilului calificării și Concepției formării specialistului. Temele cuprind probleme ce ţin de abordarea ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2024)
  Procesul de CȘ reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala devine un proces formativ, centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account