REPOZITORIU UPSC

Browsing Publicaţii didactice by Title

Browsing Publicaţii didactice by Title

Sort by: Order: Results:

 • SADOVEI, Larisa; BOȚAN, Aliona (Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2013)
  Ghidul de autoformare a culturii comunicării pedagogice este adresat studenţilor specialităţilor pedagogice, fiind util pentru toţi cei interesaţi de formarea culturii comunicării. Lucrarea corespunde profilului de formare ...
 • CARABET, Natalia; GÎNJU, Stela (Tipogr. UPS,,Ion Creangă”, 2015)
  Planurile şi programele de studii pentru ciclul II, masterat, specialitatea Management şi consiliere în educaţia preşcolară au ca obiectiv general pregătirea specialistului în domeniul educaţiei/instruirii în domeniul ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia; GÎNJU, Stela; COJOCARI, Lidia (Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2017)
 • COJOCARI, Lidia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Prezentul Ghid se adresează masteranzilor Facultății de Științe ale Educației și Informatică, Program de studiu „Managementul și Didactica Artei Dansului” și pune accentul pe procesul de planificare și desfășurare a ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Prezentul ghid va facilita organizarea şi desfăşurarea practicii profesionale de master prin orientarea concretă în îndeplinirea sarcinilor propuse, prun oferirea unor informaţii utile pentru buna desfăşurare a practicii ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia; GÎNJU, Stela; COJOCARI, Lidia; CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Prezentul Ghid se adresează masteranzilor Facultății de Științe ale Educației și Informatică, Program de studiu „Metodologia Educaţiei Preşcolare„ și pune accentul pe procesul de planificare și desfășurare a activităților ...
 • GÎNJU, Stela; CARABET, Natalia; HAHEU, Efrosinia (2014)
 • CIBRIC, Iurie (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Acest ghid este elaborat în ideea de a pune la îndemână studenților stagiari un instrument util tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. Maniera de ordonare a informațiilor cuprinse în structura ...
 • ȘCHIOPU, Lucia; CHIRIAC, Tatiana (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Suportul curricular “Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare” a fost elaborat în cadrul Proiectului Suport pentru fortificarea capacităților Centrului Național de ...
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (2019)
  Disciplina de specialitate Istoria pedagogiei cuprinde un pachet de 9 unităţi delimitate în consens cu Profilul calificării și Concepția formării specialistului. Temele cuprind probleme ce ţin de înțelegerea etapelor de ...
 • BRIŢCHI, Aliona; SADOVEI, Larisa (Tipogr. UPS "I. Creangă", 2015)
  În completarea subiectelor dezvoltate în suportul de curs „Învăţămîntul simultan” se propune Ghidul metodologic cu titlul de Breviarium, semnificaţie dedusă din „lucrările care sintetizează anumite expuneri sumare a unor ...
 • BRIŢCHI, Aliona; SADOVEI, Larisa (Tipogr. UPS "I. Creangă", 2014)
  Un aspect mai puţin cunoscut pentru generaţia actuală de cadre didactice este forma de învăţămînt, numită simultan. Experienţa de mai mult de 200 de ani în România, dar şi practicile pozitive ale şcolilor cu regim simultan ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2019)
  Ghidul este elaborat pentru cadrele didactice din educația timpurie, părinții grijulii și interesați de procesul de creștere, educație și dezvoltare a copiilor, studenți- cadre didactice în devenire. Ghidul propune diverse ...
 • Facultatea Științe ale Educației și Informatică; Catedra Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 2020)
  Culegere de rezumate ale tezelor de master .
 • SARANCIUC-GORDEA, Liliana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2017)
  Suportul de curs se adresează studenţilor – viitori învățători sub aspect teoretic - aplicativ în dinamica binomului învățător – clasă prin: exersarea utilizării unor instrumente de investigare, diagnoză și intervenție în ...
 • CARABET, Natalia (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2022)
  Caietul studiului individual al studentului- Managementul grupului de copii, este elaborat în corespundere cu programul de formare profesională inițială a studenților Facultăților Pedagogie, Științe ale Educației, Program ...
 • RUSULEAC, Tatiana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2013)
  Lucrarea se adresează studenților specialității Pedagogia învățămîntului primar și constituie un suport didactic pentru cursul opțional „Matematică distractivă”, dar va fi utilă tuturor celor interesați de instruirea ...
 • HAHEU-MUNTEANU, Efrosinia (Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2014)
 • Saranciuc-Gordea, Liliana (Tipogr UPS „I.Creangă”, 2014)
  Lucrarea se adresează studenţilor specialităţii Pedagogia învăţămîntului primar şi constituie un suport didactic pentru cursul opţional la Pedagogie ―Dirigenţie‖, dar va fi utilă tuturor celor interesaşi de formarea şi ...
 • TALPĂ, Svetlana (Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2019)
  Lucrarea este destinată studenților Facultății Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Specialitatea Pedagogie preșcolară, Programul de studiu Dans clasic și popular, de asemenea va fi utilă pentru conducătorii de colective ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account