REPOZITORIU UPSC

Valorificarea educației muzeale a elevilor în cadrul colaborării școală – muzeu – familie – comunitate în contextul crizei pandemice

Show simple item record

dc.contributor.author FILIPSKI, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-09-20T15:39:49Z
dc.date.available 2021-09-20T15:39:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2633
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p262-267
dc.description Articolul reflectă impactul crizei pandemice asupra procesului de educație muzeală a elevilor și vizează colaborarea instituțiilor de învățământ cu muzeele, familia și comunitatea în această perioadă dificilă pentru întreaga societate. În acest sens, am întocmit mai multe acorduri de colaborare centrate pe optimizarea educației muzeale și a interrelaționării instituțiilor de învățământ-muzeu-familie-comunitate, realizând un program axat pe educația muzeală desfășurat online, în care au fost implicați sistematic și activ elevi, studenți, pedagogi, manageri școlari, specialiști din diverse domenii de activitate și părinți. În urma evaluării activităților de educație muzeală, am observat că toți actorii implicați au manifestat interes evident pentru cunoașterea patrimoniului național și universal, apreciind la nivel înalt programul și parteneriatul realizat. en_US
dc.description.abstract The article reflects on the pandemic crisis impact on museal education of students and touches the problem of collaboration of educational institution with museum, family and community in this period, which is difficult for the entire society. In this context were developed and signed multiple collaboration contracts in the view of museum education process optimisation and educational institution-museum-family-community interoperability, building an online oriented museum education methodology, in which were actively and sistematically involved pupils, students, proffesors, school managers, proffessionals in different domains, and parents. As result of assesment of museum education activities, was especially notified that all involved actors actively shown interest in national and universal heritage, higly apreciating the developed partnership. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
dc.subject Muzeu en_US
dc.subject Educație muzeală en_US
dc.subject Patrimoniu muzeal en_US
dc.subject Familie en_US
dc.subject Elevi en_US
dc.subject Instituție de învățământ en_US
dc.subject Criză pandemică en_US
dc.title Valorificarea educației muzeale a elevilor în cadrul colaborării școală – muzeu – familie – comunitate în contextul crizei pandemice en_US
dc.title.alternative The valorization of students museum education within the school – museum – family – community interconnectivity during the pandemic crisis en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account