REPOZITORIU UPSC

Dezvoltarea afectivă a adolescentului - baza atitudinii pozitive în situații de criză

Show simple item record

dc.contributor.author STANCIU, Mirela
dc.date.accessioned 2021-09-20T15:08:54Z
dc.date.available 2021-09-20T15:08:54Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation STANCIU, Mirela. Dezvoltarea afectivă a adolescentului - baza atitudinii pozitive în situații de criză. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 22 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 255-258. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2631
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p255-258
dc.description Adolescența este vârsta marilor restructurări din punct de vedere afectiv. Este perioada în care se învață emoții, sentimente noi, atitudini față de sine și față de viață. Depinde de familie și școală, dar și de societate, în general, să îi cream adolescentului premisele unei dezvoltări solide, sănătoase, astfel încât el să aibă resursele necesare pentru o bună gestionare a situațiilor de viață și a propriei vieți. en_US
dc.description.abstract Adolescence is the age of great emotional restructuring. It is the period in which one learns emotions, new feelings, attitudes towards oneself and towards life. It depends on the family and the school, but also on the society, in general, to create for the adolescent the premise of a solid healty developement, so that he had the necessary resources for a good management of the life situations and of his own life. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Adolescența en_US
dc.subject Emoții en_US
dc.subject Adaptare en_US
dc.subject Criza en_US
dc.subject Adolescence en_US
dc.subject Emotions en_US
dc.subject Adaptation en_US
dc.subject Crisis en_US
dc.title Dezvoltarea afectivă a adolescentului - baza atitudinii pozitive în situații de criză en_US
dc.title.alternative The affective delelopment of the adolescent - the basis of the positive attitude in crisis situations en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account