REPOZITORIU UPSC

Colaborarea școală – familie în contextul pandemiei și dezvoltarea gândirii științifice la elevi

Show simple item record

dc.contributor.author SIMCENCO, Irina
dc.date.accessioned 2021-09-20T14:39:36Z
dc.date.available 2021-09-20T14:39:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation SIMCENCO, Irina. Colaborarea școală – familie în contextul pandemiei și dezvoltarea gândirii științifice la elevi. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 22 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 243-248. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2629
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p243-248
dc.description În contextul pandemiei de Covid -19 procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă oportunități atât școlii cât și familiei, dar și multe incertitudini, provocări. Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, este unul extrem de important în vederea adaptării elevului la noile cerințe. În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor digitale la elevi, dezvoltarea abilităților de muncă independentă și în grup. Consolidarea parteneriatului școală-familie trebuie să se axeze pe comunicare sistematică, susținere reciprocă și ajutor, feedback constructiv, implicare materială și financiară și suport emoțional. en_US
dc.description.abstract In the context of the Covid-19, the online pedagogical process has become a necessity that offers opportunities to school and family, in the same time, but also many uncertainties, challenges. The role of the parent, as a partner of the teacher, is very important in order to adapt the student to the new requirements. Distance learning emphasizes the development of digital skills in students, the development of self-employment skills. Strengthening the school-family partnership must focus on systematic communication, mutual support and help, constructive feedback, material and financial involvement and emotional support. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Colaborare en_US
dc.subject Școală en_US
dc.subject Familie en_US
dc.subject Elevi en_US
dc.subject Pandemie en_US
dc.subject Învățare online en_US
dc.subject Platforme educaționale en_US
dc.subject Collaboration en_US
dc.subject School en_US
dc.subject Family en_US
dc.subject Students en_US
dc.subject Pandemic en_US
dc.subject Online learning en_US
dc.subject Educational platforms en_US
dc.subject Educational platforms en_US
dc.title Colaborarea școală – familie în contextul pandemiei și dezvoltarea gândirii științifice la elevi en_US
dc.title.alternative School - family collaboration in the context of the pandemic situation and the development of students' scientific thinking en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account