REPOZITORIU UPSC

Strategii didactice utilizate în postcriză pandemică ce stimulează gândirea laterală a elevilor

Show simple item record

dc.contributor.author STANCIU, Carmen
dc.date.accessioned 2021-09-08T15:45:26Z
dc.date.available 2021-09-08T15:45:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation STANCIU, Carmen. Strategii didactice utilizate în postcriză pandemică ce stimulează gândirea laterală a elevilor. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 18 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 164-171. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2615
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p164-171
dc.description Postcriza pandemică a determinat necesitatea reorientării cadrului didactic spre strategii inovative adaptate procesulului instructiv-educativ care să le stimuleze elevilor gândirea laterală. Gândirea laterală generează idei noi, spărgând barierele conceptuale ale ideilor vechi, iar în condițiile actuale este stringentă o astfel de abordare, încurajându-i pe elevi și insuflându-le încredere în modul lor de gândire. Strategiile didactice, adaptate de cadrul didactic la condițiile specifice, susțin, prin urmare, acest tip de gândire, fiind o modalitate prin care se iau decizii privind proiectarea, organizarea și realizarea unor situații de învățare într-o manieră original. en_US
dc.description.abstract The post-pandemic crisis determined the need to reorient the teacher towards innovative strategies adapted to the instructive-educational process that would stimulate students' lateral thinking. Lateral thinking generates new ideas, breaking down the conceptual barriers of old ideas, and in the current conditions such an approach is stringent, encouraging students and instilling confidence in their way of thinking. The teaching strategies, adapted by the teacher to the specific conditions, therefore support this type of thinking, being a way to make decisions regarding the design, organization and realization of learning situations in an original way. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Gândire laterală en_US
dc.subject Tehnologii en_US
dc.subject Strategii didactice en_US
dc.subject Elevi en_US
dc.subject Cadre didactice en_US
dc.subject Lateral thinking en_US
dc.subject Technology en_US
dc.subject Teaching strategies en_US
dc.subject Students en_US
dc.subject Teachers en_US
dc.title Strategii didactice utilizate în postcriză pandemică ce stimulează gândirea laterală a elevilor en_US
dc.title.alternative Teaching strategies used in pandemic post-crisis that stimulate students' lateral thinking en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account