REPOZITORIU UPSC

Optimizing sports performance through relaxation and visualization techniques. Adaptation and limitation in online practice

Show simple item record

dc.contributor.author NICOLESCU, Alexandra-Cristina
dc.date.accessioned 2021-09-08T14:40:47Z
dc.date.available 2021-09-08T14:40:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation NICOLESCU, Alexandra-Cristina. Optimizing sports performance through relaxation and visualization techniques. Adaptation and limitation in online practice. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 18 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 151-156. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2613
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p151-156
dc.description Atingerea și menținerea unui nivel înalt de performanță reprezintă un obiectiv dorit de către sportivi și întreaga echipă de pregătire, indiferent de ramura de sport practicată. Performanța sportivă implică un antrenament zilnic atât din punct de vedere fizic, cât și psihologic. Scăderea performanței la sportivi se poate manifesta prin: lipsa concentrării, tulburări de alimentație și somn, stare de oboseală accentuată, anxietate, tensiune musculară etc. [7, p. 247]. Tehnicile de relaxare au fost utilizate în domeniul sportiv cu precădere în vederea îmbunătățirii performanței, a gestionării anxietății și pentru stimularea procesului de recuperare după antrenamente și concursuri [23, p. 406]. Printre factorii psihologici importanți pentru atingerea performanței, putem enumera: motivația (internă și externă), interesul, controlul emoțional, încrederea în sine, capacitatea de concentrare, etc. en_US
dc.description.abstract Achieving and maintaining a high level of performance is a goal desired by athletes and their entire training team, regardless of the chosen sport branch. Sports performance involves daily training both physically and psychologically. Decreased performance in athletes can be manifested by: lack of concentration, eating and sleep disorders, increased fatigue, anxiety, muscle tension, etc. [7, p. 247]. Relaxation techniques have been used in the sports field mainly to improve performance, manage anxiety and enhance the recovery process after training and competitions [23, p. 406]. Among the psychological factors important for achieving performance, we can find: motivation (internal and external), interest, emotional control, self-confidence, concentration, etc. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" en_US
dc.subject Sport en_US
dc.subject Performanță en_US
dc.subject Tehnici de relaxare en_US
dc.subject Relaxation techniques en_US
dc.title Optimizing sports performance through relaxation and visualization techniques. Adaptation and limitation in online practice en_US
dc.title.alternative Optimizarea performanțelor sportive prin tehnici de relaxare și vizualizare. Adaptare și limitare în practica online en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account