REPOZITORIU UPSC

Sisteme populare de e-learning sincrone, asincrone și hibride

Show simple item record

dc.contributor.author ZUBENSCHI, Ecaterina
dc.date.accessioned 2021-09-07T12:52:11Z
dc.date.available 2021-09-07T12:52:11Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation ZUBENSCHI, Ecaterina. Sisteme populare de e-learning sincrone, asincrone și hibride. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 18 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 114-127. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2608
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p114-127
dc.description Învățământul online necesită o gândire atentă despre modul în care elevii și profesorii sunt echipați pentru schimbarea educației tradiționale la noile cerințe tehnologice digitale. Sistemele digitale de gestionare a învățării, instrumentele de comunicare și platformele de învățare electronică joacă un rol crucial în noile condiții de învățare online. Programele și aplicațiile pot ajuta furnizorii de învățare să gestioneze, să planifice, să furnizeze și să urmărească procesul de învățare. Cadrele didactice, pe lângă competențele specializate în domeniul predării disciplinelor, li se înaintează noi competențe de cunoaștere și gestionare a instrumentelor digitale. Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Utilizarea tehnologiile digitale și graiul viu, reprezintă o întreagă creație didactică, ceea ce individualizează discursul prezentat să devină o artă în modelarea sufletelor tinerii generații. en_US
dc.description.abstract Online education requires careful thinking about how students and teachers are equipped to change traditional education to the new digital technology requirements. Digital learning management systems, communication tools and e-learning platforms play a crucial role in the new conditions of online learning. Programs and applications can help learning providers manage, plan, deliver, and track learning. Teachers, in addition to specialized skills in the field of teaching subjects, are presented with new skills of knowledge and management of digital tools. Digital competence is one of the eight key competences, materializing in the confident and critical use of the entire range of information and communication technologies for information, communication and problem solving in all areas of life. The use of digital technologies and living speech, represents a whole didactic creation, which individualizes the presented discourse to become an art in shaping the souls of the young generation. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Platformă e-learning en_US
dc.subject Portal educațional en_US
dc.subject Servicii web en_US
dc.subject Aplicații web en_US
dc.subject Artă oratorică en_US
dc.subject E-learning platform en_US
dc.subject Educational portal en_US
dc.subject Eeb services en_US
dc.subject Eeb applications en_US
dc.subject Oratory en_US
dc.title Sisteme populare de e-learning sincrone, asincrone și hibride en_US
dc.title.alternative Popular synchronous, asynchronous and hybrid e-learning systems en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account