REPOZITORIU UPSC

Gândirea economică ca derivată a gândirii științifice - premisă în luarea de decizii eficiente

Show simple item record

dc.contributor.author OLOIERU, Anastasia
dc.date.accessioned 2021-09-03T14:55:04Z
dc.date.available 2021-09-03T14:55:04Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation OLOIERU, Anastasia. Gândirea economică ca derivată a gândirii științifice - premisă în luarea de decizii eficiente. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 18 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 61-64. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2599
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p61-64
dc.description În acest articol este arătată legătura dintre gândirea științifică și gândirea economică. Gândirea economică este caracterizată drept o gândire de nivel superior, care presupune capacitatea de analiză critica constructivă a problemelor economice, de a realiza în mod eficient activități economice, etc. Prin intermediul cunoașterii și respectării principiilor și legităților economice, oamenii, familiile pot reduce costul de oportunitate și face niște alegeri corecte în viață. Articolul este îmbogățit cu o multitudine de exemple despre aplicabilitatea costului de oportunitate nu doar în economie ci și în alte domenii. en_US
dc.description.abstract This article shows the connection between scientific thinking and economic thinking. Economic thinking is characterized as a higher level of thinking, which requires the ability to critically and constructively analyze economic problems, to achieve economic activity efficiently, etc. By knowing and respecting economic principles and laws, people, families can reduce the opportunity cost and make the right choices in life. The article is enriched with a multitude of examples of the applicability of opportunity cost not only in economics but also in other fields. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Gândire științifică en_US
dc.subject Gândire economică en_US
dc.subject Cost de oportunitate en_US
dc.subject Scientific thinking en_US
dc.subject Economic thinking en_US
dc.subject Opportunity cost en_US
dc.title Gândirea economică ca derivată a gândirii științifice - premisă în luarea de decizii eficiente en_US
dc.title.alternative Economic thinking as a derivative of scientific thinking - premise in making effective decisions en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account