REPOZITORIU UPSC

Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor

Show simple item record

dc.contributor.author CARABET, Natalia
dc.date.accessioned 2021-09-03T10:22:27Z
dc.date.available 2021-09-03T10:22:27Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CARABET, Natalia. Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor. In: Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 18 iunie, 2021. Chişinău, 2021, pp. 29-35. ISBN 978-9975-46-541-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-541-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2593
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.46728/c.18-06-2021.p29-35
dc.description Articolul abordează problema autoeficienței cadrelor didactice, necesitatea grijii permanente pentru eficiența personală și profesională ale cadrelor didactice, prin prisma cercetărilor specialiștilor teoreticieni, dar și celor care au elaborat și aplicat strategii de sporire a eficienței personale cu reflecție asupra carierei. en_US
dc.description.abstract The article addresses the issue of teachers' self-efficiency, their need for permanent care for their both personal and professional efficiency, through the research of theoretical specialists, but also of those who have developed and applied strategies to increase personal efficiency with reflection on career. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Autoeficiență en_US
dc.subject Carieră en_US
dc.subject Gândire științifică en_US
dc.subject Self-efficiency en_US
dc.subject Didactic career en_US
dc.subject Scientific thinking en_US
dc.title Autoefeiciența cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării gândirii știintifice a elevilor en_US
dc.title.alternative Teachers' self-efficiency from the perspective of scientific thinking development in students en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account