REPOZITORIU UPSC

Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preşcolari

Show simple item record

dc.contributor.advisor OLĂRESCU, Valentina
dc.contributor.author BUGANU, Diana Alina
dc.date.accessioned 2021-05-18T16:30:49Z
dc.date.available 2021-05-18T16:30:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation BUGANU, Diana Alina. Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preşcolari: 511.06.- Psihologia Specială: tz. doct. în Psihologie. Cond. şt. OLĂRESCU Valentina. Chişinău, 2021. 240 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2555
dc.description Teza & Rezumat (engleză, romană)
dc.description.abstract Scopul cercetării: elaborarea, implementarea și validarea eficienței unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică, destinat remedierii tulburărilor de limbaj și comunicării, în baza studierii/evaluării particularităților dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, la preșcolarii mari. Obiectivele cercetării: diagnosticul tulburărilor de pronunție, identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului oral, memoriei și funcționării neuropsihice în contextul prezenței tulburărilor de pronunție, determinarea semnificației relației dintre tulburările de pronunție și funcționarea mnezică, la preșcolarii de 5-6 ani; elaborarea și implementarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării, și a funcției mnezice la preșcolarii mari, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție, evaluarea și aprobarea efectelor programului psiho-logopedic administrat. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în: stabilirea fundamentelor teoretico-aplicative psihologice care stau la baza identificării unei modalități alternative de dezvoltare a limbajului și comunicării la preșcolarii de 5-6 ani, prin considerarea relației dintre tulburările de pronunție și memorie; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului și comunicării orale și a memoriei cu evidențierea particularităților în dependență de categoria de preșcolari; elaborarea, implementarea și aprobarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedic orientat spre remedierea tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării în raport cu funcția mnezică. en_US
dc.description.abstract The purpose of the research: consists in elaboration, implementation and validation of the efficiency of a systemic psycho-speech therapy program intended to remedy language disorders, based on the study / evaluation of the peculiarities of language development and communication in relation to the mnemonic function, in high preschoolers. Research objectives: diagnosis of pronunciation disorders, identification of the level of development of oral language, memory and neuropsychic functioning in the context of the presence of pronunciation disorders, determination of the significance of the relationship between pronunciation disorders and memory function in preschoolers aged 5-6 years; elaboration and implementation of a systemic program of psycho-speech therapy interventions, focused on the language and communication development, and the mnemonic function in high preschoolers in order to improve / overcome pronunciation disorders, evaluation and approval of the effects of the systemic psycho-speech therapy program administered. The results obtained that contribute to solving the important scientific problem consists in: establishing the theoretical-applied psychological foundations that underlie the identification of an alternative way of language and communication development in preschoolers aged 5-6, by considering the relationship between pronunciation and memory disorders; evaluating the level of development of language and communication and memory with highlighting the peculiarities depending on the category of preschoolers; elaboration, implementation and approval of a systemic psycho-speech therapy intervention program aimed at remedying pronunciation disorders (polymorphic dyslalia) in high preschoolers focused on language and communication development in relation to memory function. The aim of the research: consists of the collaboration and the application of the pedagogical model of building up financial abilities of the students în the pre-university teaching system. The objectives of the research: the identification of conceptual bench-marks regarding the particularities of financial education; the identification of the level of knowledge în the financial field among the students în the pre-university education, taking into consideration the profile and the level of the classroom and the establishment of the necessity of the elaboration and the implementation of the pedagogical model of building-ups and the development of financial skills by interpreting the registered data, the experimental approbation and the evaluation of the efficiency of the pedagogical model of shaping financial skills. The novelty and the scientifically originality of the research consists în the fact that it had as a starting point the recommendation of different international institutions, due to the fact that it is a contemporary subject and of international interest. Starting with this idea, the theoretical – applicative argumentation of the development of financial abilities of the students of the pre-university education was realized with the help of the implementation of the educational model of the development of financial skills.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Comunicarea en_US
dc.subject Tulburare de pronunție en_US
dc.subject Dislalie polimorfă en_US
dc.subject Funcție mnezică en_US
dc.subject Funcții neuropsihice en_US
dc.subject Procesare fonologică en_US
dc.subject Intervenție psiho-logopedică en_US
dc.subject Funcționare senzorio-motorie en_US
dc.subject Procesare vizuo-spațială en_US
dc.subject Language development level en_US
dc.subject Communication en_US
dc.subject Pronunciation disorder en_US
dc.subject Polymorphic dyslalia en_US
dc.subject Mnemonic function en_US
dc.subject Neuropsychic functions en_US
dc.title Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preşcolari en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account