REPOZITORIU UPSC

Corelația „model-artist-spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII

Show simple item record

dc.contributor.author MOKAN-VOZIAN, Ludmila
dc.date.accessioned 2021-02-18T08:22:15Z
dc.date.available 2021-02-18T08:22:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MOKAN-VOZIAN, Ludmila. Corelația „model-artist-spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII = Correlation „model-artist-spectator” in European portrait of the XVII-XVIII centuries. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2017. Nr. 1 (35). pp. 3-9. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2496
dc.description Articolul de faţă se referă la portret, ca unul dintre genurile prioritare din pictura europeană a secolelor XVII-XVIII. Studierea artei acestui interval temporal impune în mod inevitabil problema portretului, întrucât anume portretul a reflectat pe deplin esenţa acestei perioade istorice. Autorul a încercat conturarea unui tablou general cu privire la evoluţia portretului european din secolele XVII-XVIII. În mod special, este abordată problema corelației „model-artist-spectator” sub diversele ei forme, precum şi metoda portretului-dialog (cu spectatorul sau între personaje) ca una dintre concepţiile portretistice ale timpului. en_US
dc.description.abstract This article refers to portrait as one of the priority of European painting genres of XVII-XVIII centuries. Studying art of this temporal interval requires inevitably the issue of the portrait, because namely portrait fully reflected the essence of this historical period. The author tried too outline a general picture about the evolution of European portrait of the XVII-XVIII centuries. Specifically addressing the issue of correlation „model-artist-spectator” in its various forms and the portrait-dialogue method (with the audience or between personages) as one portrait conceptions of time. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Portret en_US
dc.subject Pictură en_US
dc.subject Artist en_US
dc.subject Spectator en_US
dc.subject Destinatar en_US
dc.subject Portrait en_US
dc.subject Painting en_US
dc.subject Recipient en_US
dc.title Corelația „model-artist-spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII en_US
dc.title.alternative Correlation „model-artist-spectator” in European portrait of the XVII-XVIII centuries en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account