REPOZITORIU UPSC

Evoluția peisajului în pictura europeană

Show simple item record

dc.contributor.author URSACHI, Rodica
dc.date.accessioned 2021-02-16T12:26:34Z
dc.date.available 2021-02-16T12:26:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation URSACHI, Rodica. Evoluția peisajului în pictura europeană = Evolution of the landscape in European painting. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2017. Nr. 2 (36). pp. 50-56. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2487
dc.description Ca gen de artă, peisajul s-a dezvoltat pe parcursul întregii istorii. El a evoluat în funcție de mai mulți factori: politici, sociali, culturali. În Europa, el se manifestă din perioadele antică, medievală, renascentistă, modernă (sec. XVII-XIX) până în prezent. Peisajul este tratat în funcție de particularitățile stilistice ale fiecărei epoci și de preferințele estetice ale artistului/autorului. en_US
dc.description.abstract Art as an art genre has developed throughout history. It has evolved into a number of factors: political, social, cultural. In Europe it has manifested itself from the ancient, medieval, Renaissance, modern period (17th-19th century) to the present. The landscape is treated according to the stylistic peculiarities of each era and to the aesthetic preferences of the artist/author. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Peisaj en_US
dc.subject Gen en_US
dc.subject Natură en_US
dc.subject Motiv en_US
dc.subject Imagine plastică en_US
dc.subject Pictor en_US
dc.subject Artist en_US
dc.subject Landscape en_US
dc.subject Genre en_US
dc.subject Nature en_US
dc.subject Motive en_US
dc.subject Plastic image en_US
dc.subject Painter en_US
dc.title Evoluția peisajului în pictura europeană en_US
dc.title.alternative Evolution of the landscape in European painting en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account