REPOZITORIU UPSC

Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile preșcolare de învățământ

Show simple item record

dc.contributor.author PAVLENCO, Mihaela
dc.date.accessioned 2021-02-16T08:01:53Z
dc.date.available 2021-02-16T08:01:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation PAVLENCO, Mihaela. Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile preșcolare de învățământ = The integration mathematical contents in the activities from kindergarten. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2017. Nr. 3 (37). pp. 23-32. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2477
dc.description Acest articol reflectă modalitățile de integrare a conținuturilor curriculare aferente domeniului Formarea reprezentărilor elementare matematice din perspectivă intra-, multi-, inter și transdiscipinară. Oricare ar fi contextul de abordare, forma superioară de integrare a conținuturilor matematice o reprezintă abordarea transdisciplinară, care este centrată pe viața reală, cu problemele sale importante, cu activitățile cotidiene ale oamenilor. en_US
dc.description.abstract This article reflects the ways of integrating the curricular contents of the Mathematical Elementary Formation from the intra-, multi-, inter- and transdisciplinary perspective. Whatever has be the context of the approach, the highest form of integration the mathematical contents is the transdisciplinary approach, which is centered on real life with its important issues, with everyday activities of people. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Abordare integrată en_US
dc.subject Intradisciplinaritatea en_US
dc.subject Pluridisciplinaritatea en_US
dc.subject Interdisciplinaritatea en_US
dc.subject Transdisciplinaritatea en_US
dc.subject Activități matematice en_US
dc.subject Vârsta preșcolară en_US
dc.subject Integrated approach en_US
dc.subject Intradisciplinarity en_US
dc.subject Multidisciplinarity en_US
dc.subject Interdisciplinarity en_US
dc.subject Transdisciplinarity en_US
dc.subject Mathematical activities en_US
dc.subject Pre-school age en_US
dc.title Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile preșcolare de învățământ en_US
dc.title.alternative The integration mathematical contents in the activities from kindergarten en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account