REPOZITORIU UPSC

Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică

Show simple item record

dc.contributor.author ROȘCA-CEBAN, Daniela
dc.contributor.author ARBUZ-SPATARI, Olimpiada
dc.date.accessioned 2021-02-15T13:55:11Z
dc.date.available 2021-02-15T13:55:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ROȘCA-CEBAN, Daniela, ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică = The theoretical model of the development of creative imagination in axiological perspective. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2017. Nr. 3 (37). pp. 10-23. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2476
dc.description Desfășurarea activităților profesionale ale viitoarelor cadre didactice implică necesitatea formării competenţelor creative pentru gestionarea situaţiilor imprevizibile şi dezvoltarea personală. Din perspectivă pedagogică, imaginația creativă presupune respectarea posibilităților de a acționa după propria voință sau dorință a educaților, a modului creativ de a gândi și monitorizarea orientării lor socioafective. La nivel științific, studierea imaginației creative face parte din cercetarea epistemologică a unora dintre problemele pedagogiei în domeniul artisticoplastic – indigența procesului creator. en_US
dc.description.abstract Developing the professional activities of future teachers implies the need to train creative skills to manage unpredictable situations and personal development. The creative imagination from the pedagogical perspective presupposes the observance of the possibilities to act according to the will or desire of the educators, the creative way of thinking and the monitoring of their socio-affective orientation. The study of creative imagination at the scientific level is part of the epistemological research of some of the pedagogical problems in the artistic and plastic field - the indigenousness of the creative process. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Imaginaţie creativă en_US
dc.subject Principiile imaginației creative en_US
dc.subject Modelele procesului de învățământ en_US
dc.subject Creative imagination en_US
dc.subject The principles of creative imagination en_US
dc.subject The models of the educational process en_US
dc.title Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică en_US
dc.title.alternative The theoretical model of the development of creative imagination in axiological perspective en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account