REPOZITORIU UPSC

Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine

Show simple item record

dc.contributor.author URSACHI, Rodica
dc.date.accessioned 2021-02-15T11:13:54Z
dc.date.available 2021-02-15T11:13:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation URSACHI, Rodica. Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine = Byzantine painting - a promoter of Christian spirituality. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2018. Nr. 1 (38). pp. 11-19. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2467
dc.description Rolul picturii religioase creștin-ortodoxe constă în transmiterea unor mesaje spirituale lumii laice prin intermediul imaginilor sacre. Forța spirituală a ideii religioase este exprimată prin formule plastice axate pe valențele culorii, cu esențe de ordin conotațional, și pe structura constructivă a compoziției. Încărcătura semantică a imaginilor din picturile creștin-ortodoxe au impact asupra spectatorului și servește drept stimul pentru dezvoltarea virtuților morale. en_US
dc.description.abstract The role of the religious Orthodox-Christian painting consists in transmiting spiritual messages to the secular world through sacred images. The spiritual force of the religious idea is expressed by plastic formulations based on the valences of color with connotational essences and on the constructive of the composition. The semantic load of images from Christian-Orthodox paintings has an impact on the viewer and it serves as a motivation for the development of moral virtues. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Pictură en_US
dc.subject Simbol en_US
dc.subject Compoziție en_US
dc.subject Imagine en_US
dc.subject Sacru en_US
dc.subject Spiritualitate en_US
dc.subject Painting en_US
dc.subject Composition en_US
dc.subject Image en_US
dc.subject Sacred en_US
dc.subject Spirituality en_US
dc.title Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine en_US
dc.title.alternative Byzantine painting - a promoter of Christian spirituality en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account