REPOZITORIU UPSC

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Show simple item record

dc.contributor.author ILAŞCU, Yurie
dc.contributor.author ZGARDAN-CRUDU, Aliona
dc.date.accessioned 2021-02-11T13:52:02Z
dc.date.available 2021-02-11T13:52:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ILAŞCU, Yurie , ZGARDAN-CRUDU, Aliona. 20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” = 20 years of the Editorial Typographic Center from the „Ion Creangă” State Pedagogical University. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2018. Nr. 2 (39). pp. 6-11. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2454
dc.description În cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, timp de 20 de ani activează Centrul Editorial Tipografic (CET), în calitate de subdiviziune universitară care are ca obiectiv de bază publicarea materialelor ştiinţifice şi didactice. Astfel, CET este responsabil de editarea culegerii de articole a conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului, a revistelor periodice Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială şi Revista de Ştiinţe Socioumane, fondate de UPS „Ion Creangă” din Chişinău. În decursul celor 20 de ani de activitate, la CET au văzut lumina tiparului peste 1200 de manuale, culegeri de lucrări ştiinţifice şi suporturi de curs, au fost editate şi reeditate circa 4500 de programe de studiu, peste 250 de autoreferate şi circa 3000 de programe personalizate necesare nostrificării diplomelor de studii universitare. en_US
dc.description.abstract Inside of Pedagogical University „Ion Creangă” for 20 years, is working the Typographic Editorial Center (TEC) as a territorial subdivision of the university, whose the main objective is the publication of scientific and teaching papers. So, TEC is responsible for editing articles of the annual scientific conference of teachers and researchers from Pedagogical University „Ion Creangă” Problems of sociohumanistic science and education al modernising, also the articles of the periodicals of Psychology, Special Psychology, Social Asistance and the Magazine of sociohumanistic science founded by Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău. During 20 years of activity, at TEC have seen the light of print more than 1200 school books, scientific papers and course supports. Were, edited more than 4500 study programs, 250 reports and 3000 customised programs. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.title 20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” en_US
dc.title.alternative 20 years of the Editorial Typographic Center from the „Ion Creangă” State Pedagogical University en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account