REPOZITORIU UPSC

Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice

Show simple item record

dc.contributor.author ȘTEFAN, Elena Gabriela
dc.date.accessioned 2021-02-10T08:22:55Z
dc.date.available 2021-02-10T08:22:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ȘTEFAN, Elena Gabriela. Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice = Use of information technologies in the development of teachers' competences. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2019. Nr. 2 (42). pp. 95-101. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2433
dc.description Astăzi, metodele de instruire se coagulează în strategii din ce în ce mai inovative, pentru a face din fiecare oră o cale de acces la metode şi instrumente de cunoaştere. De cele mai multe ori, profesorii sunt nevoiţi să apeleze la cursuri de formare continuă, pentru a afla ce este inovator şi pentru a se putea adapta la specificul materiei predate. Noile tehnologii pot contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi fac posibile rezultate din cele mai interesante. Astfel, este necesar ca noi, profesorii, să avem aceeaşi deschidere către societatea informaţională, în care producerea de informaţie şi folosirea ei în cele mai neaşteptate moduri constituie o provocare pentru toţi. en_US
dc.description.abstract Today, training methods coalesce into more innovative strategies to make every hour a way to access knowledge methods and tools. In most cases, teachers are required to use continuous training to find out what is innovative and to be able to adapt to the specifics of the subject. New technologies can contribute to the professional development of teachers and make possible the most interesting results. So, it is necessary for us teachers to have the same openness to the information society in which production of information and its use in the most unexpected ways is a challenge for all. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject E-learning en_US
dc.subject Formare continuă en_US
dc.subject Calitate en_US
dc.subject Educație en_US
dc.subject Învățământ en_US
dc.subject Continuous training en_US
dc.subject Quality en_US
dc.subject Education en_US
dc.title Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice en_US
dc.title.alternative Use of information technologies in the development of teachers' competences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account