REPOZITORIU UPSC

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

Show simple item record

dc.contributor.author URSACHI, Rodica
dc.date.accessioned 2021-02-09T14:09:06Z
dc.date.available 2021-02-09T14:09:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation URSACHI, Rodica. Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman = The static nature as a reflection of the human daily. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2019. Nr. 2 (42). pp. 44-55. ISSN: 1857-0119 en_US
dc.identifier.issn 1857-0119
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2429
dc.description Natura statică, în calitate de gen de artă, s-a dezvoltat pe parcursul întregii istorii. Ea a evoluat în funcție de mai mulți factori: sociali, culturali, religioși. În spațiul european, primele manifestări ale naturii statice se atestă încă în perioada antică (în Grecia și Roma Antică), mai puțin este practicată în perioada medievală și renascentistă, iar formarea ei ca gen autonom are loc în perioada modernă (sec. XVII-XIX). Natura statică este tratată în funcție de particularitățile stilistice ale fiecărei epoci și de preferințele estetice ale artistului/autorului. en_US
dc.description.abstract Static nature as a genre has developed throughout history. It evolved according to several factors: social, cultural, religious. In the European space, the first manifestations of static nature still exist in ancient times (Greece and ancient Rome), less is practiced in the medieval and Renaissance period, and its formation as an autonomous genus takes place in the modern period (17th-19th centuries). The static nature is treated according to the stylistic peculiarities of each era and the aesthetic preferences of the artist/author. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Natură statică en_US
dc.subject Obiect en_US
dc.subject Gen en_US
dc.subject Motiv en_US
dc.subject Imagine plastică en_US
dc.subject Pictor en_US
dc.subject Artist en_US
dc.subject Static nature en_US
dc.subject Object en_US
dc.subject Genre en_US
dc.subject Motive en_US
dc.subject Plastic image en_US
dc.subject Painter en_US
dc.subject Artist en_US
dc.title Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman en_US
dc.title.alternative The static nature as a reflection of the human daily en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account