REPOZITORIU UPSC

Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă

Show simple item record

dc.contributor.author URSACHI, Rodica
dc.date.accessioned 2021-02-09T10:41:37Z
dc.date.available 2021-02-09T10:41:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation URSACHI, Rodica. Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă = Spiritual valences in the ceramics of the Cucuteni-Tripolie culture. Between faith and art. In: Revista de Stiinţe Socioumane. 2019. Nr. 3 (43). pp. 11-22. ISSN: 2587-330X en_US
dc.identifier.issn 2587-330X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2424
dc.description Articolul prezintă evoluția ceramicii din cultura Cucuteni-Tripolie sub diverse aspecte: morfologic, plastic, simbolic. Este prezentată analiza decorului plastic după tematică, cromatică, compoziție și mod de reprezentare. Sunt menționate cele mai frecvente motive ornamentale de pe vasele de ceramică și semnificația lor. en_US
dc.description.abstract The article presents the evolution of ceramics in the Cucuteni-Tripolie culture under various aspects: morphological, plastic, symbolic. The plastic decoration analysis is presented according to thematic, chromatic, composition and mode of representation. The most common ornamental motifs on ceramic pots and their significance are mentioned. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Ceramică en_US
dc.subject Vas en_US
dc.subject Decor en_US
dc.subject Imagine en_US
dc.subject Simbol en_US
dc.subject Statuetă en_US
dc.subject Pictat en_US
dc.subject Incizat en_US
dc.subject Ceramic en_US
dc.subject Pot en_US
dc.subject Image en_US
dc.subject Symbol en_US
dc.subject Statue en_US
dc.subject Painted en_US
dc.subject Incised en_US
dc.title Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă en_US
dc.title.alternative Spiritual valences in the ceramics of the Cucuteni-Tripolie culture. Between faith and art en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account