REPOZITORIU UPSC

Il ruolo della competenza verbale nel processo d’insegnamento della lingua italiana

Show simple item record

dc.contributor.author BOLDUMA, Veronica
dc.date.accessioned 2021-01-30T10:18:15Z
dc.date.available 2021-01-30T10:18:15Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BOLDUMA, Veronica. Il ruolo della competenza verbale nel processo d’insegnamento della lingua italiana. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: conf. șt. intern. aniversară “80 de ani ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău”; 8-9 octombrie, 2020, Seria 22; Tipogr. UPS "Ion Creangă", Chișinău, 2020, Vol. 4. pp. 175-178. ISBN 978-9975-46-449-9. ISBN 978-9975-46-453-6 (Vol.4). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-453-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2264
dc.description.abstract În conformitate cu exigenţele procesului de predare-învăţare-evaluare în secolul XXI autorii de curriculum gimnazial şi autorii de manuale şcolare pun accentual pe dezvoltarea competenţelor de comunicare în cadrul orelor de limbă străină. În articolul dat se fundamentează conceptual de competenţă de comunicare. Se descriu componentele sale: competenţa lingvistică, competenţa sociolingvistică, competenţa pragmatică, competenţa culturală ce sunt valorificate prin intermediul unor abordări tematice acţionale ce contribuie la formarea personalităţii elevilor cu spirit de iniţiativă, capabili de autodezvoltare şi care vor demonstra independenţă de opinie şi acţiune, responsabilitate, deschidere pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naţionale şi internaţionale. en_US
dc.language.iso it en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Competenţă comunicativă en_US
dc.subject Competenţă lingvistică en_US
dc.subject Competenţă textuală en_US
dc.subject Competenţă pragmatică en_US
dc.subject Competenţă sociolingvistică en_US
dc.title Il ruolo della competenza verbale nel processo d’insegnamento della lingua italiana en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account