REPOZITORIU UPSC

Ghid de implementare a curriculumului la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale

Show simple item record

dc.contributor.author BARBĂNEAGRĂ, Alexandra
dc.contributor.author CUCU, Lucia
dc.contributor.author IORDĂCHESCU, Iulia
dc.contributor.author MOCANU, Liuba
dc.contributor.author CEPRAGA, Lucia
dc.contributor.author ZAVADSCHI, Ala
dc.date.accessioned 2020-11-30T13:08:40Z
dc.date.available 2020-11-30T13:08:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ghid de implementare a curriculumului la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Iulia Iordăchescu [et al.]; coord. naţ.: Angela Cutasevici [et al.]; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – Chişinău: S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografi a Centrală”). – 128 p en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3279-9-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2002
dc.description.abstract Prezentul Ghid este conceput ca parte integrantă a sistemului de produse curriculare pentru educaţia timpurie și reprezintă un document de reper în implementarea Curriculumului la limba română pentru instituțiile cu program în limbile minorităților naționale. Ghidul pune la dispoziţia celor interesaţi: ● concepția curriculumului axată pe învățarea integrată a limbii române la etapa de educație timpurie; ● viziuni psihopedagogice şi lingvistice privind învățarea timpurie a limbilor nematerne; ● orientări generale și repere metodologice privind formarea competenţelor de comunicare la etapa timpurie; ● recomandări de proiectare orientativă a conţinuturilor educaționale şi realizare a activităților interdisciplinare pe categorii de vârstă: grupa mijlocie, grupa mare şi grupa pregătitoare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova en_US
dc.subject Strategii de învățare en_US
dc.subject Formarea competenţei de pronunţare en_US
dc.subject Formarea competenţei lexicale en_US
dc.subject Formarea competenţei gramaticale en_US
dc.subject Proiecte didactice model en_US
dc.title Ghid de implementare a curriculumului la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account