REPOZITORIU UPSC

Curriculum naţional la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale

Show simple item record

dc.contributor.author BARBĂNEAGRĂ, Alexandra
dc.contributor.author CUCU, Lucia
dc.contributor.author MOCANU, Liuba
dc.contributor.author ZAVADSCHI, Ala
dc.contributor.author IORDĂCHESCU, Iulia
dc.contributor.author CEPRAGA, Lucia
dc.contributor.author ZAVADSCHI, Ala
dc.date.accessioned 2020-11-30T12:57:23Z
dc.date.available 2020-11-30T12:57:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Curriculum naţional la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale / Alexandra Barbăneagră, Lucia Cucu, Iulia Iordăchescu [et al.]; coord. naţ.: Angela Cutasevici [et al.]; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – Chişinău: S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografi a Centrală”). – 68 p. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3279-6-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2001
dc.description.abstract Prezentul Curriculum este parte componentă a Curriculumului naţional pentru educaţie timpurie, a Concepţiei naţionale de studiere a limbii române în instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale şi reprezintă un document reglator la nivel naţional. Curriculumul este proiectat pentru realizare în instituţiile de educație timpurie, grupele: mijlocie (4-5 ani), mare (5-6 ani) şi pregătitoare (6-7 ani). Scopul Curriculumului constă în identifi carea şi valorifi carea politicilor educaţionale europene şi naţionale de învățare a limbii române în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale în vederea sporirii interesului pentru învățarea limbii române și a comunicării în limbațintă, asigurând coeziunea interculturală în Republica Moldova. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova en_US
dc.subject Limba română en_US
dc.subject Educaţie timpurie en_US
dc.subject Curriculum en_US
dc.subject Unităţi de competențe en_US
dc.subject Unităţi de conţinut en_US
dc.subject Administrarea disciplinei en_US
dc.title Curriculum naţional la limba română: pentru instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account