REPOZITORIU UPSC

Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice: Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor, Vol. 17, Partea I-a, 2018

Show simple item record

dc.contributor.author Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
dc.date.accessioned 2020-11-18T12:19:36Z
dc.date.available 2020-11-18T12:19:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice: Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor, Vol. 17, Partea I-a. Tipogr. UPS „Ion Creangă”, 2018. 448 p. ISBN 978-9975-46-393-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-393-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1993
dc.description.abstract Universitatea Pedagogică reprezintă o structură educaţională complexă, ale cărei principii, metode şi valori sunt cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotarele ei. Nivelul de pregătire a studenţilor se datorează, în primul rând, profesorilor universitari care activează în Universitate. O activitate ştiinţifică intensă o desfășoară doctoranzii şi postdoctoranzii în perioada pregătirii tezelor de cercetare. Și actuala ediţie prezintă rezultate, secvenţe din aceste cercetări, studii. Universitatea se poate bucura de un aflux consistent de doctoranzi pe parcursul ultimilor ani, perioadă în care s-a mărit considerabil numărul de doctoranzi implicaţi în cercetarea pedagogică, psihologică, a metodicilor particulare. Un semn al intensei şi sistematicii activităţi ştiinţifice pe care aceştia o realizează îl reprezintă numărul, relativ în creştere, al doctoranzilor posesori ai burselor nominale ale Guvernului, ai burselor internaţionale, cel al participanţilor la conferinţe şi simpozioane, dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi internaţionale – lucru ce sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază de cultură şi ştiinţă". (Anual beneficiază de aceste burse cca doi doctoranzi, în total până la etapa actuală am avut cca 20 bursieri.) en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS "Ion Creangă" en_US
dc.subject Școala Doctorală en_US
dc.subject Anale ştiinţifice en_US
dc.subject Postdoctoranzi en_US
dc.title Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice: Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor, Vol. 17, Partea I-a, 2018 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account