REPOZITORIU UPSC

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinței științifice internaționale aniversare - 80 de ani ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, 2020, Vol. 4.

Show simple item record

dc.contributor.author Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”
dc.date.accessioned 2020-10-19T14:43:17Z
dc.date.available 2020-10-19T14:43:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinței științifice internaționale aniversare - 80 de ani ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, 8-9 octombrie 2020, Seria 22: [în vol.] Vol. 4. 2020. 323 p. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-46-449-9
dc.identifier.isbn 978-9975-46-453-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1972
dc.description.abstract Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și odernizării învățământului” este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. Culegerea tematică este o reprezentare a unei paradigme științifice moderne, realizată în contextul unui nou sistem al muncii didactice universitare, dar și preuniversitare, în conformitate cu Procesul de la Bologna, impusă de noile relații de colaborare științifică internațională, ce derivă din acest proces și influențează activitatea de cercetare științifică în Universitate. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS "Ion Creangă" en_US
dc.subject Limbi străine en_US
dc.subject Arte plastice en_US
dc.subject Design en_US
dc.title Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinței științifice internaționale aniversare - 80 de ani ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, 2020, Vol. 4. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account