REPOZITORIU UPSC

Cultura autoeducaţiei elevului: Ghid metodolodic pentru elevi, familie şi cadrele didactice

Show simple item record

dc.contributor.author CALARAȘ, Carolina
dc.date.accessioned 2020-09-28T16:04:09Z
dc.date.available 2020-09-28T16:04:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation CALARAȘ, Carolina. Cultura autoeducaţiei elevului: Ghid metodolodic pentru elevi, familie şi cadrele didactice. Univ. Pedagog. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Chișinău, Primex-com SRL. 140 p. ISBN 978-9975-4120-8-7 en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-4120-8-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1958
dc.description.abstract Lucrarea poate fi aplicată cu succes de diriginţi în activi-tăţile extracurriculare cu elevii şi în activităţile de culturalizare a familiei şi formare/optimizare a competenţelor parentale la adulţi. Lecturarea ghidului dezvoltă la elevi capacitatea de ana-liză, sinteză, comparaţie, formează dorinţa de a se autoperfec-ţiona, îi incită la acţiuni concrete de autoeducaţie. Unele materiale incluse în ghid au fost aplicate în cadrul activităţilor cu elevii în incinta Centrului de formare personală a adolescenţilor în Liceul Teoretic „I. Haşdeu” din municipiul Chişinău. Pentru părinţi, ghidul reprezintă un bun consilier şi sfătui-tor în privinţa optimizării educaţiei copiilor săi şi a desăvîrşirii propriei persoane. Pedagogilor, psihologilor, studenţilor, ghidul oferă unele fundamente teoretice, sugestii metodologice şi praxiologice, dar lasă spaţiu pentru reflecţie, imaginaţie şi creativitate. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Primex-com SRL en_US
dc.subject Formarea personalităţii en_US
dc.subject Educaţia intelectuală en_US
dc.subject Autoeducaţia elevului en_US
dc.subject Cultura autoeducaţiei en_US
dc.title Cultura autoeducaţiei elevului: Ghid metodolodic pentru elevi, familie şi cadrele didactice en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account