REPOZITORIU UPSC

Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Show simple item record

dc.contributor.advisor CUZNEȚOV, Larisa
dc.contributor.author OLOIERU, Anastasia
dc.date.accessioned 2020-09-17T14:40:44Z
dc.date.available 2020-09-17T14:40:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation OLOIERU, Anastasia. Formarea culturii economice în cadrul educației familiale: 531.01 - Teoria Generală a Educației: tz. doct. în științe ale educației. Cond. şt. CUZNEȚOV Larisa. Chişinău, 2020. 241 p. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1951
dc.description.abstract Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educației și abordează problema formării culturii economice în cadrul educației familiale. Scopul cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, care încorporează fundamentele teoretico-aplicative ale acetui proces la vârsta preadolescenței. Obiectivele cercetării: stabilirea cadrului conceptual al culturii economice prin studiul și dezvăluirea conceptelor de bază; examinarea istoricului evoluției și a specificului formării culturii economice în cadrul educației școlare și familiale; identificarea esenței, conținutului și a componentelor culturii economice în contextul abordării interdisciplinare; determinarea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți în familie și în școală; elaborarea, experimentarea și validarea Modelului pedagogic de formarea a culturii economice a familiei și a Strategiei de valorificare a educației economice a elevilor și părinților. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de dezvăluirea esenței și precizarea conceptelor de bază: familie, educație, educație familială, cultură, economie, educație economică, cultură economică; abordarea istorică şi sociopsihopedagogică a formării culturii economice în cadrul educației familiale; fundamentarea, argumentarea și validarea științifică a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei și a Strategiei de valorificare a educației economice a elevilor și părinților; identificarea esenței, conținutului și a componentelor culturii economice din perspectiva abordării interdisciplinare; fundamentarea și definirea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți în contextul educației morale. Rezultalele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative, incorporate în Modelul pedagogic de formare a culturii economice a familiei, implimentarea căruia a condus la formarea și consolidarea competențelor parentale privind eficientizarea educației economice în cadrul familiei și a contribuit la formarea comportamentului economic rațional al preadolescenților. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.subject Criptograme economice en_US
dc.subject Testul roata vieții en_US
dc.subject Proiecte de lecții en_US
dc.subject Valori economice en_US
dc.subject Formarea culturii economice en_US
dc.subject Educație familială en_US
dc.subject Cultură economică en_US
dc.subject Educație economică en_US
dc.title Formarea culturii economice în cadrul educației familiale en_US
dc.type Thesis en_US
dcterms.description Teza & Rezumat (engleză, romană)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account