REPOZITORIU UPSC

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", 2019, Vol. 2.

Show simple item record

dc.contributor.author Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă”
dc.date.accessioned 2020-09-02T12:20:55Z
dc.date.available 2020-09-02T12:20:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", Seria 21 : [în vol.] / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). Vol. 2. 2019. 409 p.: fig., tab. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3370-3-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1943
dc.description.abstract Culegerea de materiale ale Conferinței științifice anuale ale profesorilor și cercetătorilor UPS „I. Creangă” este una cu acces liber, care asigură publicarea anuală de lucrări științifice (articole) în toate domeniile de interes din cadrul facultăților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Culegerea totalizează o vastă gamă de cercetări, ce sunt valorificate în cadrul următoarelor profiluri știinţifice: 1. Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice,psihopedagogice și psihosociale a populației; 2. Științe ale educației și formarea cadrelor didactice; 3. Patrimoniul istoric și cultural în context european. Culegerea tematică este o reprezentare a unei paradigme ştiinţifice moderne, realizată în contextul unui nou sistem al muncii didactice universitare, dar şi preuniversitare, în conformitate cu Procesul de la Bologna, impusă de noile relaţii de colaborare ştiinţifică nternaţională, ce derivă din acest Proces și influențează activitatea de cercetare științifică în Universitate.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tipogr. UPS "Ion Creangă" en_US
dc.subject Cultura comunicării en_US
dc.subject Evaluarea competenţelor de studii en_US
dc.subject Dezvoltarea intelectuală a copiilor en_US
dc.subject Psiho-pedagogie en_US
dc.title Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Creangă", 2019, Vol. 2. en_US
dc.type Materialele Conferintei en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account