REPOZITORIU UPSC

Перспективы и возможности трудоустройства после изучения графического дизайна

Show simple item record

dc.contributor.author ПОСТОЛАКЕ, Ана-Мария
dc.date.accessioned 2020-02-03T11:48:47Z
dc.date.available 2020-02-03T11:48:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ПОСТОЛАКЕ, Ана-Мария. Перспективы и возможности трудоустройства после изучения графического дизайна. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului: materialele conf. şt. anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”; coord. şt. Ig. RACU, col. red. C. PERJAN [et al.]: [in vol.]. Chişinău: S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), vol.4 (seria 21), p. 111-118. Bibliogr.- 12 titl. ISBN 978-9975-3370-1-4. ISBN 978-9975-3370-5-2 (Vol.4). en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1848
dc.description.abstract În articol sunt evidențiate perspectivele de angajare pentru tineri specialiști în domeniul designului grafic. Se atrage atenție la cele mai avantajoase oportunități de dezvoltare personală artistică. Viitorul designer grafic răspunde pentru un brand puternic, care crește considerabil valoarea unei companii și atrage consumatorul. Brandingul se referă la toate elementele care definesc imaginea, domeniul de activitate și caracterul companiei sau a brandului. Pe lângă aceasta, are posibilitate sa devina un designer web, care lucrează liber, independent de firma si oficiul, adică are mereu un grafic flexibil ce îl avantajează. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” en_US
dc.subject Design grafic en_US
dc.subject Designer grafic en_US
dc.subject Potential de angajare--designer grafic en_US
dc.title Перспективы и возможности трудоустройства после изучения графического дизайна en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account